Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


srov. 4Moj 11,5