Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


srov. Lk13,32