Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Na tento den připadla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.