Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Mk 1,21–31