Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


(Mt 16,16; Mk 8,29)