Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Štěpán - Mar.3,14-19