Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


13. Eliezer -Job 2,11