Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Samuel byl prorok, ostatní jsou králové