Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


Theotokos znamená řecky Bohorodička, Aeiparthenos je řecký výraz s významem Vždy Panna.