Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


srov. Gen 7,7