Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


srov. Gen 37,28