Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


srov Ex 6-11 kap.