Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 4:


srov. Jon 2,1