Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


srov. např. Mt 14,17