Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


srov. Mt 25,15