Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 7:


srov. J 21,11