Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 1:


Byl Ježíšovým učedníkem, ale tajným