Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 5:


Svatý Martin jede na koni a stejně přijede až deset dní po Slavnosti Všech Svatých