Poznámka k soutěžní otázce č. 7:


Uznáváme, že tato otázka byla poněkud těžší, přesto na ni řada z vás odpověděla správně. Pouze jáhen může zpívat (v nouzi recitovat) určitou pasáž chvalozpěvu exsultet, konkrétně slova: "Prosím vás tedy, drazí bratři, když hledíte na tak obdivuhodně jasné a svaté světlo, vzývejte spolu se mnou milosrdného a všemohoucího Boha. On mě bez mých zásluh milostivě přidružil ke sboru jáhnů; kéž mě tedy naplní jasem svého světla a dá mi vyzpívat chválu této svíce." Uznáváme ovšem za správné ty odpovědi, v nichž jste psali "zpívat část zpěvu exsultet" i bez doslovné citace.