Poznámka k soutěžní otázce č. 2:


Tak anděl Gabriel pozdravil Marii, když jí zvěstoval narození Ježíše.