V brněnské diecézi jsou sv. Cyril a Metoděj patrony 56 kostelů
Jako patroni budou svatí Cyril a Metoděj slavnostně připomínáni v 56 kostelích a kaplích brněnské diecéze.

Brno: Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě budou svatí Cyril a Metoděj připomínáni na řadě dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi to bude v 56 kostelích a kaplích.

Pontifikální bohoslužbu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně bude 5.7. v 8.00 hodin celebrovat novoříšský opat Marián Rudolf Kosík.
Základní kámen židenického kostela, který je ve správě řádu premonstrátů, byl posvěcen 28.10.1928 a jeho průčelí zdobí pískovcový reliéf slovanských věrozvěstů.

  

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v brněnské katedrále
Bohoslužby v brněnské katedrále v 9.00 a 17.30 hodin v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (5.7.2002) ukončí papežská i státní hymna.

Brno: Slovanští věrozvěsti, svatí Cyril a Metoděj, patří ke spolupatronům katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Jejich sousoší zdobí první boční oltář tohoto chrámu. V pátek 5.7. budou mít věřící možnost uctít ostatky sv. Cyrila, které katedrála uchovává.

O prodlouženém víkendu 5.-7.7.2002 bude veřejnosti zpřístupněna i katedrální chórová kaple Zvěstování Panny Marie s renesančním oltářem

Martina Jandlová

Vice informaci na Texty, články, promluvy