Honosí se mnoha tituly jako panovníci rozlehlých říší, jenže každý z nich vypovídá nejen o cti, ale také o jeho zodpovědnosti.


PAPEŽ
je oslovením plným důvěry: duchovním Otcem všech věřících, které vede a zachovává v pravé víře.

ŘÍMSKÝ BISKUP
jako správce - nikoli Věčného města, ale především místa Petrova mučednictví - je obdařen čestným prvenstvím.

ZÁSTUPCE JEŽÍŠE KRISTA
v péči o Církev podle předávaného odkazu tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. má nejvyšší právní autoritu.

NÁSTUPCE KNÍŽETE APOŠTOLŮ
navazuje na poslání Petrovy služby a není tak odkázán na své předchůdce, ale přímo na prvního muže Církve - na něm vše stojí jako na skále.

HLAVA VŠEOBECNÉ CÍRKVE
v řeckém kefalé se přesněji odráží význam slova „zdroj“ katolicity, tedy univerzálního poslání, které zaštiťuje.

PATRIARCHA ZÁPADU
představuje latinský bohoslužebný obřad v postavení nejvyššího velekněze.

ITALSKÝ PRIMAS, ARCIBISKUP A METROPOLITA ŘÍMSKÉ CÍRKEVNÍ PROVINCIE
dozírá na společenství biskupů, se kterými vede Církev.

SUVERÉN STÁTU VATIKÁNSKÉHO MĚSTA
pro zachování přímého přístupu k čelním politiků reprezentuje (nejmenší a církevní) stát.

SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH
je plným vyjádřením jeho nasazení pro křesťany podle Kristova vzoru.

Vice informaci na Texty, články, promluvy