Josef Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 poblíž německého Pasova (Marktl am Inn). V neděli tedy oslavil svoje 78. narozeniny.

29. června 1951 přijal kněžské svěcení. Získal doktorát teologie a přednášel dogmatiku a fundamentální teologii na řadě univerzit. Je autorem známe knihy „Úvod do křesťanství“. Arcibiskupem se stal 24. března 1977.

Jako 35-ti letý se účastnil II. Vatikánského koncilu, 24. března 1977 se stal arcibiskupem a 27. června 1977 ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Zúčastnil se tedy již předešlého konkláve v srpnu 1978. Jan Pavel II. ho 25. listopadu 1981 jmenoval prefektem kongregace pro nauku víry, předsedou biblické komise a mezinárodní teologické komise. Byl rovněž předsedou komise pro přípravu katechismu a rovněž členem řady kongregací a papežských komisí (což svědčí o mimořádné odbornosti tohoto proslaveného teologa).

Poslední roky stál v čele kardinálské sboru jako děkan. Vedl proto bohoslužbu za zesnulého papeže a obřady vstupu do konkláve: pohnutý se loučil se svým papežem a před novou volbou byl znatelně ustaraný - jeho pověstně veselé modré oči ztratily svůj lesk – patrně uvažoval o možnosti náročného poslání.

19. dubna 2005 se stal papežem a přijal jméno Benedikt XVI. Rozhodl se navázat na Benedikta XV., papeže stojícího proti I. světové válce; papeže usilujícího o sblížení Vatikánského státu a Italského království; papeže zavádějícího nový právní kodex.
Prosme našeho Pána o milost, aby vedl věrně jeho církev po Božích cestách.

Vice informaci na Texty, články, promluvy