"30 studní pro Kongo" - pomáháme potřebným?

Letos jsme se rozhodli udělat "Advetní" sbírku pro projekt "30 studní pro Kongo", který organizuje Společenství pomocníků řádu sv. Lazara. Tato myšlenka s podporou právě tohoto projektu vznikla na základě pořadu Radia Proglas, ve kterém byl rozhovor s předsedou sdružení Petrem Jílkem (pořad si můžete poslechnout zde). Tento pořad mne (jistě nejen mne) velmi oslovil, a proto jsme se rozhodli pro tuto sbírku. V dnešní době je velké množství sbírek na nejrůznější (velmi dobré a potřebné) účely. Domnívám se, že tato sbírka mezi ně patří.

Proč právě tato sbírka? Důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit právě pro tento projekt, je několik:
V současné době jsou již vybrány peníze na prvních 10 studní. Přibližná cena jedné studny je 1000 USD. Bratři augustiniáni také nabízí možnost pojmenování studní dle požadavků dárců. Nabízí se otázka: "Zda jsou návštěvníci Katolik.cz ochotni / schopni / chtějí přispět na tento účel"? Podaří se vybrat potřebné peníze na studnu, na které bude nápis: "Návštěvníci webu Katolik.cz"?

Podle mého názoru to není nic nereálného. Jen pro představu - náš server navštíví denně 2000-2500 uživatelů, resp. unikátních IP adres, a tedy počet návštěvníků je ještě vyšší. Jednoduchou matematikou se dostáváme k tomu, že by stačilo méně než 10 kč od každého a studna by byla na světě. Realita je bohužel trochu jiná, přesto věřím, že se nám to společně podaří a že z toho budou mít užitek Ti, kteří to opravdu potřebují.

Přispět můžete zde

Každý kdo přispěje alespoň 300 kč na tuto sbírku dostane od nás dárkové CD, které obsahuje: Osoby, firmy či sdružení, které přispějí na tento projekt větší částkou (nad 5000 kč) mohou od nás obdržet zvláštní poděkování, a to formou článku, zprávy či banneru (po individuální domluvě).

Modlitba Matky Terezy
Dej, Pane, abychom byli hodni sloužit našim bratřím na celém světě, kteří žijí a umírají v chudobě a v hladu. Dej jim dnes, za pomoci našich rukou, jejich každodenní chléb, a skrze naši chápající lásku jim daruj pokoj a radost.

Přispět můžete zde

Petr Handlar

Vice informaci na Texty, články, promluvy