Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se obrací na čtenáře portálu www.katolik.cz s prosbou o spolupráci při výzkumu, který je zaměřen na využívání internetu při komunikaci a prezentaci křesťanských společenství.

Součástí výzkumu je dotazníkové šetření, v němž zjišťujeme, jakým způsobem spolu členové společenství komunikují a jakým způsobem se prezentují na internetu.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nezabere víc jak 3 minuty. Data z něj získaná považujeme za důvěrná. Dotazník se vyplňuje za celé společenství, nikoliv za jednotlivé osoby, a měl by tedy reprezentovat názor většiny společenství.

Pokud se účastníte činnosti více společenství, prosím vyplňte dotazník pro každé společenství zvlášť. Pro účely výzkumu byla vytvořena internetová stránka s dotazníkem.

http://opdv-vyzkum.upol.cz/ksV průběhu jara 2011 by měl být zveřejněn článek v časopise Cesty katecheze s vyhodnocením výzkumu.

Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá, velmi si jí vážíme a děkujeme za ni.

S přáním všeho dobrého

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
vedoucí výzkumu


Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
vedoucí Katedry křesťanské výchovy

Petr Handlar

Vice informaci na Texty, články, promluvy