Milí přátelé, vážení dobrodinci,

děkujeme vám co nejsrdečněji za vaše dary na stavbu kostela v Brně-Lesné. Vážíme si každého projevu solidarity s naším farním společenství, které má před sebou tento veliký úkol, přesahující naše omezené síly a možnosti. Od dárců se při adventní sbírce na katolik.cz vybralo 28850 Kč. Pán vám odplať za vše svým požehnáním! Za naše podporovatele se denně modlíme v přímluvách a v neděli za ně obětujeme mši sv.

Všem čtenářům tohoto serveru nabízíme za dobrovolný příspěvek knížku o životě a oběti blahoslavené Heleny Restituty Kafkové, naší spolupatronky, a sborník příběhů o pomoci P. Marie v životě věřících z okruhu naší farnosti.

Ctitele s. Restituty zveme 30.března na autobusový zájezd po jejich stopách ve Vídni. Odjezd z Brna kolem poledne, návrat kolem půlnoci.
Program: návštěva kostela v Brigittenau, hrobu na Ústředním hřbitově, návštěva pamětní síně a mše sv. v jejím mateřském klášteře při příležitosti 68. výročí její popravy. Bližší informace budou zveřejněny na konci února na http://www.volny.cz/dcbl/.

P. Pavel Hověz

Vice informaci na Texty, články, promluvy