Co to jsou vánoce ? Je to něco bežného nebo zázrak?

Co to jsou vánoce ? Je to něco bežného nebo zázrak? Vždyt celé vagóny gratulací se rozletí po všechny zemích a nesou prání radosti a štestí. Co se to děje; proc se lidé obdarovávají a radostně a s odpuštením si tisknou dlaně ? Proc lidé v noci opouštejí své teplem prozárené domovy a přicházejí do studených chrámu, kde spolecně zpívají : radujme se, veselme se. PROČ ?

Jsou vánoce - dnes prišla na svět Láska – PROTO. Bůh nám z lásky daroval svého Syna, a chce abychom jeho lásku napodobovali.

On přišel v dítěti, aby s námi mohl mluvit lidským hlasem. Přišel k nám jako clověk aby nás mohl mít rád lidským srdcem. Srdcem, které dovede spolucítit a spolutrpět; srdcem, které dovede chápat a odpouštet, které se dovede radovat i plakat.

Přišel k nám, aby nám nabídnul své přátelství. A jaká může být odpověď od nás na narození Krista? Třeba naplnění toho, za co spolecne všichni prosíme v modlitbě o slavnosti Narození Páne : „Kéž naše víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutku.“

Aby i naším přičiněním byly kolem nás skutečně vánoce – svátky radosti a lásky; svátky důvěry a naděje; svátky velké útechy. Bůh přišel a je tu s námi. A už nikdy nebudeme sami, jsme-li ochotni vydat se do Betléma za světlem hvězdy, která nás vede k Nemu. Kéž se i o těchto vánocích všichni spolecně více přiblížíme k Pravdě, k Lásce, k Narozenému Kristu.

R.D. Mgr. Radek Jurnečka

Vice informaci na Texty, články, promluvy