"Přiklekne muž do zpovědnice a říká: Ta moje tchyně, ta by stála za hřích.
Kněz: Takže myšlenky proti šestému přikázání?"
"I ne, proti pátému!"

Vice informaci na Texty, články, promluvy