O programu
Nahoru  Pøedchozí  Další

Tento program pro vás vytvořila firma Ha-soft, s. r. o., a je zcela zdarma – viz níže uvedené licenční podmínky.  
 
Autor  
Autorem programu je Petr Handlar. Na kalendáři se též podíleli další spolupracovníci, kterým patří dík.  
Máte-li jakékoliv připomínky, náměty, dotazy nebo objevili-li jste nějakou chybu v programu, napište mi. Můžete tím přispět k vylepšení případných budoucích verzí programu.  
E-mail: handlar@katolik.cz  
WWW: http://www.katolik.cz/  
 
Licenční podmínky:  
– Program je možno šířit bez omezení, nesmí se však prodávat za peníze a za tuto činnost nesmí nikomu vznikat žádný zisk, ať už finanční či jiný (manipulační poplatky kryjící náklady na šíření však mohou být účtovány).  
– Program musí být šířen v nezměněné podobě a se všemi svými součástmi.  
– Program nesmí být vydáván za dílo někoho jiného než autora a žádné jeho části nesmějí být zahrnovány do jiných programů.  
 
Upozornění  
I když byl kalendář i program pečlivě testován, neručíme za bezproblémový chod programu, za správnost údajů v kalendáři (a textech) ani za případné škody způsobené programem.