Verze 1.01
Nahoru  Pøedchozí  Další

Datum vydání: 9. 2. 2004  
 
Do programu liturgický kalendář byly doplněny následující funkce:  
- pro vybraný den se nyní zobrazuje i lit. cyklus A, B, C  
- možnost skrytí/zobrazení (zaškrtnutí „Liturgické texty") dolní části obrazovky, ve které se zobrazují liturgické texty a měnit tak velikost kalendáře  
- možnost ovládání kalendáře pomocí kláves:  
„+", „–" na numerické klávesnici – přechod na další/předchozí den  
Ctrl + H – hledání podle jmen/světců a nastavení se na příslušné datum  
Alt + K, Alt + A, Alt + N… – přes tyto klávesy se zpřístupní volby menu