Etický kodex

1. Cílem internetových stránek www.katolik.cz je především zprostředkovat radostnou zvěst křesťanství, jak je předávána v katolické církvi, uživatelům sítě Internet. Tomuto cíli má být podřízena veškerá činnost na těchto stránkách.

2. Stránky www.katolik.cz jsou soukromou iniciativou a nečiní si proto absolutní nárok na to, aby veškeré texty zde zveřejněné byly a priori prohlašovány za neomylné a autentické učení katolické církve.

3. Diskuse v rubrikách Otázky a odpovědi a Texty, články, promluvy mají sloužit především k doplnění odpovědi o osobní zkušenosti a poznatky návštěvníků stránek www.katolik.cz, potažmo ke konstruktivní debatě a korektní polemice.

4. Přispívat do diskusí je umožněno pouze registrovaným návštěvníkům stránek www.katolik.cz, ke čtení jsou reakce přístupné komukoli.

5. Autoři stránek nenesou zodpovědnost za reakce v diskusích v rubrikách Otázky a odpovědi a Texty, články, promluvy.

5. Vzhledem k cíli těchto stránek je nanejvýše žádoucí, aby se diskuse zde vedené nesly v křesťanském a kultivovaném duchu.

6. Autoři těchto stránek si vyhrazují právo mazat reakce, které budou v očividném rozporu s výše uvedenou zásadou.

7. Zvláště budou mazány reakce

dále reakce obsahujících:

8. Autoři stránek si vyhrazují právo upravit tento výčet podle uvážení a stavu diskusí.

9. Autoři stránek apelují zvláště na katolické křesťany, aby ve svých diskusích nezavdávali důvod k oprávněnému pohoršení.

10. Rovněž upozorňují katolické křesťany z řad laiků, že laici nejsou oprávněni předkládat svůj osobní názor jako autentické učení církve (srv. Kodex kanonického práva 227), a žádají je, aby na tuto skutečnost brali v diskusích ohled.

11. Názor, který je v rozporu s učením katolické církve, není sám o sobě důvodem ke smazání reakce, v níž je vyjádřen, děje-li se tak kultivovaně a s úctou k náboženskému cítění katolických křesťanů.  

12. Při opakovaném porušení těchto pravidel může správce zablokovat účet na 14 dní, při opakovaném porušování i déle.

13. Autoři stránek si dále vyhrazují právo zasahovat do veškerého dění na stránkách www.katolik.cz.