katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Katolická charismatická konference 2014
17.4.2014Biblické fotostřípky
   Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“

1Kor 11,23
Více informací...
17.4.2014Katolík
Velikonoční triduum
Více informací...
16.4.2014Radio Proglas
Velikonoční svátky na Proglasu
Více informací...
14.4.2014Biblické fotostřípky
   Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.

Jan 12,8
Více informací...
8.4.2014Čtenářský deníček
Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli

Jde o příběhy, které by neměly být zapomenuty, měly by být připomínány a vzpomínány, protože národ, který nezná své dějiny a nepoučí se z nich, je odsouzen k tomu, vše znovu opakovat.
Více informací...
8.4.2014Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
7.4.2014Biblické fotostřípky
   Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!

Zl 27,14
Více informací...
6.4.2014Katolík
Přidány velikonoční soutěžní otázky na měsíc duben
Více informací...
3.4.2014Biblické fotostřípky
   Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou:
ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé,
vstanou k odsouzení.

Jan 5,28
Více informací...
1.4.2014Biblické fotostřípky
   Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1Kor 1,18
Více informací...
31.3.2014Texty, články, promluvy
Katolická charismatická konference 2014 v Brně
Více informací...
27.3.2014Biblické fotostřípky
   Radostně služ Hospodinu!

Zl 100,2
Více informací...
25.3.2014Biblické fotostřípky
   Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

Zl 40,11
Více informací...
25.3.2014Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání
Více informací...
24.3.2014Texty, články, promluvy
ANOTACE – časopis IN! - dívčí svět, duben 2014
Více informací...
20.3.2014Biblické fotostřípky
   A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci;
ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali,
že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Mt 6,16
Více informací...
17.3.2014Biblické fotostřípky
   Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal
o naději, kterou máte,ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.

1Pt 4,15
Více informací...
17.3.2014Čtenářský deníček
Sex začíná v kuchyni … a mnohdy tam i končí

Možná by bylo dobré se čas od času zeptat sám sebe: Co by mého partnera opravdu potěšilo? Je pravděpodobné, že nebude potřeba čtyřkarátový diamant nebo cesta kolem světa. Druhému bude stačit jakýkoliv důkaz, že vám na něm záleží. Neříkejte si, pche, on se mnou taky nejedná tak, jako předtím. Manželství není hra na oplátku. Mluvíme o obnově manželství k požehnání pro oba.
Více informací...
13.3.2014Biblické fotostřípky
   Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista,
a to Krista ukřižovaného.

1Kor 2,2
Více informací...
11.3.2014Čtenářský deníček
Zdálo se, že Bůh je lhostejný

Otřesné čtení o lidské nelidskosti, krutosti, sobeckosti a lhostejnosti, které nemůže nechat nikoho klidným.
Více informací...
11.3.2014Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
10.3.2014Biblické fotostřípky
   „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“

Mt 4,3
Více informací...
6.3.2014Biblické fotostřípky
   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

Zl 23,1
Více informací...
28.2.2014Čtenářský deníček
Jorge Mario Bergoglio - František papež chudých

Nejde o to, jestli nosíš sutanu nebo ne, nýbrž o to, jestli si vyhrneš rukávy, abys pracoval pro druhé.
Více informací...
21.1.2014Radio Proglas
Další lednové tipy z vysílání Radia Proglas
Více informací...
14.1.2014Texty, články, promluvy
Poděkování za účast ve sbírce
Více informací...
10.1.2014Katolík
Tisk liturgického kalendáře na celý rok 2014 je nyní ke stažení...
Více informací...
27.11.2013Katolík
Papež František vydal exhortaci EVANGELII GAUDIUM.
Doporučujeme se s ní seznámit:

Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat.

Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože „nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“
Více informací...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář


   Setkání křesťanské aktivní mládeže


   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest