katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

Zájezd Velký okruh Řeckem - po stopách apoštola Pavla

Kdy: 17.4.2024
Dieceze:
Popis: Zájezd "Velký okruh Řeckem - po stopách
apoštola Pavla"

Farnost Bolatice vás zve na novinkový zájezd
do Řecka - velký okruh - po stopách apoštola
Pavla s bohatým programem. Co vše spatříte a
prožijete? Soluň, Kavalu, Philipy, kláštery
Meteora, Delfy, Patras, Mykény, Epidaurus,
Korint, Athény. Využijte této mimořádné
příležitosti putovat na tak úžasná místa!

Termín: 17. 4. - 24. 4. 2024

Poslední volná místa, doporučujeme neváhat!

Cena: 26.140 Kč (včetně letištních poplatků)

K zájezdu navíc obdržíte jako dárek slevu 200
Kč/osoba.

V ceně je zahrnuto:

letenka Vídeň - Thessaloniki, Athény - Vídeň
servisní (letištní) poplatky
7x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích se
snídaní, 5x večeře, 1x oběd
doprava klimatizovaným autobusem během celého
okruhu
duchovní doprovod, slovensky hovořící
průvodce

V ceně není zahrnuto:

bakšišné 30 EUR/osoba (platí se na místě)
pobytová taxa - platí se na místě
vstupy
jednolůžkový pokoj za příplatek 6.250 Kč - na
vyžádání nebo pokud klienta není možné
doubytovat

Možné příplatky:

komplexní cestovní pojištění včetně storna
zájezdu, pojistné krytí do výše 80 % storno
poplatku za 610 Kč nebo pojištění pandemic
(včetně onemocnění covid-19) v ceně 820 Kč
transfer z Bolatic (ČR) na letiště Vídeň a
zpět
transfer z Bratislavy na letiště Vídeň a zpět
Program:

1. den:

Odlet z Vídně v 10:30, přílet do Soluně ve
13:10. Přesun na hotel, zastávka v kostele
sv. Cyrila a Metoděje - postaven byl až v 80.
letech minulého století, v moderním
neobyzantském chrámu se nacházejí ikony a
mozaiky zachycující osudy a dílo našich
věrozvěstů. Ubytování.

2. den:

Po snídani starobylé město Philipi, kde
působil sv. Pavel - navštívil Filipy na druhé
misijní cestě v roce 50/51 a založil tam
první křesťanskou obec na evropské půdě.
První křesťankou se stala jistá žena jménem
Lydia, prodavačka purpuru z města Tyatiry a s
ní jiné ženy. Na třetí misijní cestě Pavel
navštívil Filipy ještě dvakrát. Křesťané této
malé církevní obce pocházeli většinou z
pohanství a vyznačovali se zvláštní oddaností
Pavlovi a jeho učení. Archeologický areál
bývalého římského města, baziliky, lázně,
akropole a vězení, kde byli uvězněni sv.
Pavel a Silas. Místo křtu Lýdie, která Pavla,
Timoteje a Silase hostila. Návštěva
přístavního městě Kavala, v minulosti známé
jako Neapolis. Právě zde apoštol Pavel
vystoupil z lodi na své druhé misijní cestě,
aby zvěstoval evangelium. Návštěva kostela
Agios Nikolaos, kam podle legendy sv. Pavel
dorazil, starobylý akvadukt a krásné panorama
přístavu a starého města. Návrat na hotel v
oblasti Soluně, večeře, ubytování.

3. den:

Po snídani Soluň - Thessaloniky, hlavní město
egejské oblasti, působiště sv. Pavla.
Prohlídka města, slavná Bílá věž, která
zůstala z dob benátské nadvlády (zvenku),
triumfální oblouk císaře Galeria, kostel sv.
Demetria z 5. století, památník Alexandra
Velikého a Aristotela, římské a středověké
stavby, byzantské chrámy a stará čtvrť
Kastro. Odjezd na ubytování v oblasti
Kalambaka, večeře, ubytování.

4. den:

Návštěva klášterů Meteora, které jsou
postaveny na vrcholech skal v oblasti
Thesálie. Mniši se v oblasti těchto tehdy
téměř nepřístupných vrcholů usazovaly již od
11. století. Jako první byl zásluhou mnicha
Athanasia založen klášter Metamorfosis,
nazývaný také Megalo Meteoro. Navzdory velkým
obtížím byly postaveny i další kláštery
Varlaam, Rousanou, klášter sv. Mikuláše,
klášter sv. Štěpána a klášter Nejsvětější
Trojice. Přesun na hotel v oblasti Delfy,
večeře, ubytování.

5. den:

Návštěva archeologického areálu Delfy - místo
na úpatí Parnassu vysoko nad Korintským
průplavem, jedna z nejznámějších věštíren
světa. Ve starověku věštění znamenalo víru v
nadpřirozené jevy a Delfy byly právem
považovány za nejvýznamnější poutní místo
boha Apollóna. Odjezd do Patras - významné
přístavní město. Návštěva baziliky sv.
Ondřeje - místo umučení a hrobu svatého
Ondřeje. Následně návštěva archeologického
areálu Mykény - jedinečné místo, kde můžeme
hledat počátky celé řecké civilizace. Mykény
patřily v 16. - 12. st. př. Kr. K
nejvýznamnějším městským státům. Byly
proslaveny zejména svým zlatem a po zániku
Krétské civilizace výbuchem sopky se staly
nejmocnějším městem v Řecku. V roce 1874
objevil německý archeolog Heinrich Schliemann
na tomto místě zbytky opevněného palácového
komplexu, do kterého se vchází slavnou Lví
branou. Kousek odtud se nachází hrobka
Agamemnona, triumfálního vítěze v Trojské
válce. Přesun na hotel, večeře, ubytování.

6. den:

Návštěva areálu antického divadla Epidaurus,
kde se nacházela také slavná Asklépiova
svatyně. Divadlo je neuvěřitelně zachovalé,
mělo původně jen 34 řad sedadel, ale za
nadvlády Římanů k němu přibylo dalších 21
řad. Tím se stala stavba téměř o polovinu
větší a vešlo se do ní přes 12 000 diváků.
Zajímavostí je, že se zde nachází jediná
zachovaná orchestra, což je kruhový prostor
mezi jevišti a hledištěm. Právě na něm si
lidé demonstrují téměř dokonalou akustiku.
Návštěva archeologického areálu antického
Korintu - v minulosti významné obchodní
centrum, sídlo správy provincie Achaia.
Obývali ho Římané, Řekové a Židé, známí svým
bohatstvím, ale také nemorálním životem.
Svatý Pavel navštívil Korint dvakrát. Právě
zde napsal Listy Římanům a také První a Druhý
list Korintským. Odjezd do Athén, večeře,
ubytování.

7. den:

Celodenní program v Aténách. Město bylo
vystavěno kolem Akropole, která je největší
dominantou města. Uvidíte nejzajímavější
archeologické památky: Agora - centrum
antických Atén, chrám Dia Olympského, chrám
Athény Niké, Partheon, Dionýsovo divadlo a
také Aeropag, kde před téměř 2 000 lety k
Atéňanům promlouval i sv. Pavel. Večeře,
ubytování.

8. den:

Další program v Aténách - procházka k
Athénské Akademii, univerzitě a Řeckému
parlamentu, kde uvidíte slavnostní střídání
stráží a hrob neznámého vojáka. Antický
olympijský stadion - místo konání prvních
novodobých olympijských her, osobní volno.
Odjezd na letiště, odlet ve 21:25,
předpokládaný přílet do Vídně ve 22:40.

Program je spojen s každodenní mší svatou.

Kontakt a přihlášky: paní Lydie Peterková,
telefon: 602 762 812, e-mail:
lydie.peterkova(zavináč)seznam.cz
Informace: telefon: 602762812, e-mail: lydie (tečka) peterkova(zavináč)seznam (tečka) cz
WWW: https://www.simeon.cz/clanky/Pozvanka-na-velky-okruh-Reckem-po-stopach-apostola-Pavla.html
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář