katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Tento rok (2015) si s celou církví připomeneme 50. výročí završení II. vatikánského koncilu. Proto jsme pro vás připravili novou sérii biblických fotostřípků. Vstupní antifony z nedělních liturgických textů doplní pasáže z koncilních dokumentů. Více informací o II. Vatikánském koncilu
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

My všichni, kdo jsme Boží děti a tvoříme jednu rodinu v Kristu, odpovídáme nejhlubšímu povolání církve a už předem máme podíl na liturgii dovršené slávy, když se máme vzájemně rádi a společně chválíme Nejsvětější Trojici. Až se Kristus zjeví a nastane slavné vzkříšení z mrtvých, Boží jasnost ozáří nebeské město a zdrojem jeho světla bude Beránek. Pak se bude celá církev svatých v nejvyšší blaženosti lásky klanět Bohu a „Beránkovi, který byl zabit“, a jedním hlasem bude volat: „Tomu, který sedí na trůně i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky.“ (LG 51)

Biblické fotostřípky

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář