katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Liturgický kalendář na rok 2018 Leden
1.1.Nový rokSlavnost Matky Boží Panny Marie 1. čtení: Nm 6,22-27
Žalm: Zl 67
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
2.1.Karinasv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 1. čtení: 1Jan 2,22-28
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,19-28
3.1.Radmila sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,29-34
4.1.Dianasv. Anděla z Foligna 1. čtení: 1Jan 3,7-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,35-42
5.1.Dalimilsv. Telesfor 1. čtení: 1Jan 3,11-21
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 1,43-51
6.1.Tři královéSlavnost Zjevení Páně 1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm: Zl 72
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
7.1.Vilma sv. Rajmund z Penafortu 1. čtení: Iz 55,1-11
Žalm: Iz 12
2. čtení: 1Jan 5,1-9
Evangelium: Mk 1,6b-11
8.1.Čestmírsv. Severin 1. čtení: 1Sam 1,1-8
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Mk 1,14-20
9.1.Vladansv. Julián 1. čtení: 1Sam 1,9-20
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Mk 1,21b-28
10.1.Břetislavsv. Agathon (Dobromil) 1. čtení: 1Sam 3,1-10.19-20
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 1,29-39
11.1.Bohdanact. Marie Elekta 1. čtení: 1Sam 4,1-11
Žalm: Zl 44
Evangelium: Mk 1,40-45
12.1.Pravoslavsv. Probus (Pravoslav) 1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,1-12
13.1.Editasv. Hilarius z Poitiers 1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a
Žalm: Zl 21
Evangelium: Mk 2,13-17
14.1.Radovansv. Sáva Srbský 1. čtení: 1Sam 3,3b-10.19
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: 1Kor 6,13c-15a.17-20
Evangelium: Jan 1,35-42
15.1.Alicesv. Pavel Poustevník 1. čtení: 1Sam 15,16-23
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 2,18-22
16.1.Ctiradsv. Marcel I. 1. čtení: 1Sam 16,1-13
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,23-28
17.1.Drahoslavsv. Antonín Veliký 1. čtení: 1Sam 17,32-33.37.40-51
Žalm: Zl 144
Evangelium: Mk 3,1-6
18.1.VladislavPanna Maria, Matka jednoty křesťanů 1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7
Žalm: Zl 56
Evangelium: Mk 3,7-12
19.1.Doubravkasv. Márius a Marta a jejich synové 1. čtení: 1Sam 24,3-21
Žalm: Zl 57
Evangelium: Mk 3,13-19
20.1.Ilonasv. Fabián a Šebestián 1. čtení: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mk 3,20-21
21.1.Bělasv. Anežka Římská 1. čtení: Jon 3,1-5.10
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Kor 7,29-31
Evangelium: Mk 1,14-20
22.1.Slavomírsv. Vincenc 1. čtení: 2Sam 5,1-7.10
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 3,22-30
23.1.Zdeněksv. Ildefons 1. čtení: 2Sam 6,12b-15.17-19
Žalm: Zl 24
Evangelium: Mk 3,31-35
24.1.Milenasv. František Saleský 1. čtení: 2Sam 7,4-17
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 4,1-20
25.1.MilošSvátek Obrácení svatého Pavla 1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Mk 16,15-18
26.1.Zorasv. Timotej (Bohuslav) a Titus 1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mk 4,26-34
27.1.Ingridsv. Anděla Mericiová 1. čtení: 2Sam 12,1-7a.10-17
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mk 4,35-41
28.1.Otýliesv. Tomáš Akvinský 1. čtení: Dt 18,15-20
Žalm: Zl 95(94)
2. čtení: 1Kor 7,32-35
Evangelium: Mk 1,21-28
29.1.Zdislavasv. Sulpicius 1. čtení: 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a
Žalm: Zl 3
Evangelium: Mk 5,1-20
30.1.Robinsv. Martina 1. čtení: 2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4
Žalm: Zl 86
Evangelium: Mk 5,21-43
31.1.Marikasv. Jan Bosko 1. čtení: 2Sam 24,2.9-17
Žalm: Zl 32
Evangelium: Mk 6,1-6


 Únor
1.2.Hyneksv. Pionius 1. čtení: 1Kral 2,1-4.10-12
Žalm: 1Kron 29
Evangelium: Mk 6,7-13
2.2.NelaSvátek Uvedení Páně do chrámu 1. čtení: Mal 3,1-4
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40
3.2.Blažejsv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) 1. čtení: 1Kral 3,4-13
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mk 6,30-34
4.2.Jarmilasv. Ondřej Corsini 1. čtení: Job 7,1-4.6-7
Žalm: Zl 147(148)
2. čtení: 1Kor 9,16-19.22-23
Evangelium: Mk 1,29-39
5.2.Dobromilasv. Agáta (Háta, Dobruše) 1. čtení: 1Kral 8,1-7.9-13
Žalm: Zl 132
Evangelium: Mk 6,53-56
6.2.Vandasv. Pavel Miki a druhové 1. čtení: 1Kral 8,22-23.27-30
Žalm: Zl 84
Evangelium: Mk 7,1-13
7.2.Veronikasv. Richard 1. čtení: 1Kral 10,1-10
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mk 7,14-23
8.2.Miladasv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada 1. čtení: 1Kral 11,4-13
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mk 7,24-30
9.2.Apolenasv. Apollonie 1. čtení: 1Kral 11,29-32;12,19
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mk 7,31-37
10.2.Mojmírsv. Scholastika 1. čtení: 1Kral 12,26-32;13,33-34
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mk 8,1-10
11.2.BoženaPanna Maria Lourdská 1. čtení: Lv 13,1-2.45-46
Žalm: Zl 32(31),1-2.5.11
2. čtení: 1Kor 10,31-11,1
Evangelium: Mk 1,40-45
12.2.Slavěnasv. Benedikt Aniánský 1. čtení: Jak 1,1-11
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mk 8,11-13
13.2.Věnceslavsv. Kateřina Ricciová 1. čtení: Jak 1,12-18
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mk 8,14-21
14.2.Valentýnsv. Valentin 1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
15.2.Jiřinasv. Jiřina 1. čtení: Dt 30,15-20
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 9,22-25
16.2.Ljubasv. Juliána 1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 9,14-15
17.2.Miloslavasv. Alexius a druhové 1. čtení: Iz 58,9b-14
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 5,27-32
18.2.Gizelasv. Simeon 1. čtení: Gn 9,8-15
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Petr 3,18-22
Evangelium: Mk 1,12-15
19.2.Patrikbl. Godšalk 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mt 25,31-46
20.2.Oldřichsv. Nikefor 1. čtení: Iz 55,10-11
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,7-15
21.2.Lenkasv. Petr Damiani 1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 11,29-32
22.2.Petrsvátek Stolce sv. Petra 1. čtení: 1Petr 5,1-4
Žalm: Zl 23(22)
Evangelium: Mt 16,13-19
23.2.Svatopluksv. Polykarp 1. čtení: Ez 18,21-28
Žalm: Zl 130
Evangelium: Mt 5,20-26
24.2.Matějsv. Modest 1. čtení: Dt 26,16-19
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,43-48
25.2.Lilianasv. Valburga 1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
26.2.Dorotasv. Alexandr 1. čtení: Dan 9,4b-10
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38
27.2.Alexandrsv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 1. čtení: Iz 1,10.16-20
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 23,1-12
28.2.Lumírsv. Roman 1. čtení: Jer 18,18-20
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mt 20,17-28


 Březen
1.3.Bedřichsv. Suitbert 1. čtení: Jer 17,5-10
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 16,19-31
2.3.Anežkasv. Simplicius 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 21,33-43.45-46
3.3.Kamilsv. Kunhuta 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 103
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
4.3.Stelasv. Kazimír 1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25
5.3.Kazimírsv. Teofil (Bohumil) 1. čtení: 2Kral 5,1-15a
Žalm: Zl 42
Evangelium: Lk 4,24-30
6.3.Miroslavbl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 1. čtení: Dan 3,25.34-43
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mt 18,21-35
7.3.Tomášsv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 1. čtení: Dt 4,1.5-9
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 5,17-19
8.3.Gabrielasv. Jan z Boha 1. čtení: Jer 7,23-28
Žalm: Zl 95
Evangelium: Lk 11,14-23
9.3.Františkasv. Františka Římská 1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mk 12,28b-34
10.3.Viktoriesv. Jan Ogilvie 1. čtení: Oz 6,1-6
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 18,9-14
11.3.Andělasv. Eulogius z Kordoby 1. čtení: 2Kron 36,14-16.19-23
Žalm: Zl 137(136)
2. čtení: Ef 2,4-10
Evangelium: Jan 3,14-21
12.3.Řehořsv. Kvirin 1. čtení: Iz 65,17-21
Žalm: Zl 30
Evangelium: Jan 4,43-54
13.3.Růženasv. Patricie (Vlasta) 1. čtení: Ez 47,1-9.12
Žalm: Zl 46
Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
14.3.Rút, Matyldasv. Matylda 1. čtení: Iz 49,8-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 5,17-30
15.3.Idasv. Longin 1. čtení: Ex 32,7-14
Žalm: Zl 106
Evangelium: Jan 5,31-47
16.3.Elena, Herbertsv. Heribert 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
17.3.Vlastimilsv. Patrik 1. čtení: Jer 11,18-20
Žalm: Zl 7
Evangelium: Jan 7,40-53
18.3.Eduardsv. Cyril Jeruzalémský 1. čtení: Jer 31,31-34
Žalm: Zl 51(50)
2. čtení: Zid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20-33
19.3.JosefSlavnost sv. Josefa 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Žalm: Zl 89(88)
2. čtení: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
20.3.Světlanasv. Archip 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 102
Evangelium: Jan 8,21-30
21.3.Radekbl. Serapion 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
Žalm: Dan 3
Evangelium: Jan 8,31-42
22.3.Leonasv. Epafrodit 1. čtení: Gn 17,3-9
Žalm: Zl 105
Evangelium: Jan 8,51-59
23.3.Ivonasv. Turibius z Mongroveja 1. čtení: Jer 20,10-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Jan 10,31-42
24.3.Gabrielsv. Kateřina Švédská 1. čtení: Ez 37,21-28
Žalm: Jer 31
Evangelium: Jan 11,45-56
25.3.Marián6.neděle postní - Květná neděle 1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mk 14,1-15,47
26.3.Emanuelsv. Kastulus (Haštal) 1. čtení: Iz 42,1-7
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 12,1-11
27.3.Ditasv. Rupert 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 71
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
28.3.Soňasv. Rogát 1. čtení: Iz 50,4-9a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 26,14-25
29.3.Taťána Zelený čtvrtek 1. čtení: Ex 12, 1-8. 11-14
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: 1 Kor 11, 23-26
Evangelium: Jan 13, 1-15
30.3.ArnoštVelký pátek 1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
31.3.Quidobl. Balbína 1. čtení:
Žalm:
Evangelium:


 Duben
1.4.Hugosv. Makarius (Blahomír) 1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
2.4.Erikasv. František z Pauly 1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 28,8-15
3.4.Richardsv. Nikita 1. čtení: Sk 2,36-41
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 20,11-18
4.4.Ivanasv. Izidor 1. čtení: Sk 3,1-10
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 24,13-35
5.4.Miroslavasv. Vincenc Ferrerský 1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 24,35-48
6.4.Vendulasv. Notger 1. čtení: Sk 4,1-12
Žalm: Zl 118
Evangelium: Jan 21,1-14
7.4.Heřman, Hermínasv. Jan Křtitel de la Salle 1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
8.4.Emasv. Albert 1. čtení: Sk 4,32-35
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20,19-31
9.4.DušanSlavnost Zvěstování Páně 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: Zid 10,4-40
Evangelium: Lk 1,26-38
10.4.Darjasv. Michael de Sanctis 1. čtení: Sk 4,32-37
Žalm: Zl 93
Evangelium: Jan 3,7b-15
11.4.Izabelasv. Stanislav 1. čtení: Sk 5,17-26
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,16-21
12.4.Juliussv. Julius 1. čtení: Sk 5,27-33
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36
13.4.Alešsv. Martin I. 1. čtení: Sk 5,34-42
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15
14.4.Vincencsv. Lambert 1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21
15.4.Anastáziesv. Anastázie 1. čtení: Sk 3,13-15.17-19
Žalm: Zl 4,2.4.7.9
2. čtení: 1Jan 2,1-5a
Evangelium: Lk 24,35-48
16.4.Irenasv. Bernadetta Soubirousová 1. čtení: Sk 6,8-15
Žalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
17.4.Rudolfsv. Inocenc 1. čtení: Sk 7,51-8,1a
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 6,30-35
18.4.Valeriesv. Krescenc (Rostislav) 1. čtení: Sk 8,1b-8
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,35-40
19.4.Rostislavsv. Ema 1. čtení: Sk 8,26-40
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,44-51
20.4.Marcelasv. Hugo 1. čtení: Sk 9,1-20
Žalm: Zl 117
Evangelium: Jan 6,52-59
21.4.Alexandrasv. Anselm 1. čtení: Sk 9,31-42
Žalm: Zl 116
Evangelium: Jan 6,60-69
22.4.Evženiesv. Leonid 1. čtení: Sk 4,8-12
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Jan 3,1-2
Evangelium: Jan 10,11-18
23.4.VojtěchSvátek sv. Vojtěcha 1. čtení: Sk 13,46-49
Žalm: Zl 96(95)
Evangelium: Jan 10,11-16
24.4.Jiřísv. Jiří 1. čtení: Sk 11,19-26
Žalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
25.4.MarekSvátek sv. Marka 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14
Žalm: Zl 89
2. čtení:
Evangelium: Mk 16,15-20
26.4.Otosv. Richarius 1. čtení: Sk 13,13-25
Žalm: Zl 89
Evangelium: Jan 13,16-20
27.4.Jaroslavsv. Zita 1. čtení: Sk 13,26-33
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
28.4.Vlastislavsv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion 1. čtení: Sk 13,44-52
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 14,7-14
29.4.RobertSvátek sv. Kateřiny Sienské 1. čtení: Sk 9,26-31
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: 1Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
30.4.Blahoslavsv. Zikmund 1. čtení: Sk 14,5-18
Žalm: Zl 115
Evangelium: Jan 14,21-26


 Květen
1.5.Svátek práceDělník sv. Josef 1. čtení: Gn 1,26-2,3
Žalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5.Zikmundsv. Atanáš 1. čtení: Sk 15,1-6
Žalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
3.5.AlexejSvátek sv. Filipa a Jakuba 1. čtení: 1Kor 15,1-8
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5.Květoslavsv. Florián 1. čtení: Sk 15,22-31
Žalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
5.5.Klaudiesv. Gothard 1. čtení: Sk 16,1-10
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
6.5.Radoslavsv. Jan Sarkander 1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: 1Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
7.5.Stanislavsv. Benedikt II. 1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
8.5.Státní svátekPanna Maria, Prostřednice všech milostí 1. čtení: Sk 16,22-34
Žalm: Zl 138
Evangelium: Jan 16,5-11
9.5.Ctiborsv. Hermus 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
10.5.Blaženasv. Izidor 1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Zl 47(48)
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mk 16,15-20
11.5.Svatavasv. Ignác z Láconi 1. čtení: Sk 18,9-18
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a
12.5.Pankrácsv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. čtení: Sk 18,23-28
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
13.5.Servácsv. Ondřej Hubert Fournet 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
14.5.BonifácSvátek sv. Matěje, apoštola 1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
Žalm: Zl 113(112)
Evangelium: Jan 15,9-17
15.5.Žofiesv. Žofie 1. čtení: Sk 20,17-27
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
16.5.PřemyslSvátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. čtení: Rim 8,31b-39
Žalm: Zl 69(68)
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5.Anetasv. Paschal Baylon 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11
Žalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
18.5.Natašasv. Jan I. 1. čtení: Sk 25,13b-21
Žalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
19.5.Ivosv. Petr Celestýn 1. čtení: Sk 28,16-20.30-31
Žalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
20.5.Zbyšeksv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. čtení: Sk 2,1-11
Žalm: Zl 104(103)
2. čtení: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
21.5.Monikasv. Ondřej Bobola 1. čtení: Jak 3,13-18
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 9,14-29
22.5.Emilsv. Julie 1. čtení: Jak 4,1-10
Žalm: Zl 55
Evangelium: Mk 9,30-37
23.5.Vladimírsv. Jan Křtitel de Rossi 1. čtení: Jak 4,13-17
Žalm: Zl 49
Evangelium: Mk 9,38-40
24.5.Jana sv. Vincent Lerinský 1. čtení: Jer 31, 31-34
Žalm: Žl 110 (109)
Evangelium: Mk 14, 22-25
25.5.Violasv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. čtení: Jak 5,9-12
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mk 10,1-12
26.5.Filipsv. Filip Neri 1. čtení: Jak 5,13-20
Žalm: Zl 141
Evangelium: Mk 10,13-16
27.5.Valdemarsv. Augustin z Canterbury 1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
28.5.Vilémsv. Emil 1. čtení: 1Pt 1,3-9
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mk 10,17-27
29.5.Maxmiliánsv. Maximin 1. čtení: 1Pt 1,10-16
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mk 10,28-31
30.5.Ferdinandsv. Zdislava 1. čtení: 1Pt 1,18-25
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mk 10,32-45
31.5.KamilaTěla a krve Páně 1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Zid 9,11-15
Evangelium: Mk 14,12-16.22-26


 Červen
1.6.Laurasv. Justin 1. čtení: 1Pt 4,7-13
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mk 11,11-25
2.6.Jarmilsv. Marcelin a Petr 1. čtení: Jud 17.20b-25
Žalm: Zl 63
Evangelium: Mk 11,27-33
3.6.Tamarasv. Karel Lwanga a druhové 1. čtení: Dt 5,12-15
Žalm: Zl 81(80)
2. čtení: 2Kor 4,6-11
Evangelium: Mk 2,23-3,6
4.6.Daliborsv. František Caracciolo 1. čtení: 2Pt 1,2-7
Žalm: Zl 91
Evangelium: Mk 12,1-12
5.6.Dobroslavsv. Bonifác 1. čtení: 2Pt 3,12-15a.17-18
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mk 12,13-17
6.6.Norbertsv. Norbert 1. čtení: 2Tim 1,1-3.6-12
Žalm: Zl 123
Evangelium: Mk 12,18-27
7.6.Iveta/Slavojsv. Robert 1. čtení: 2Tim 2,8-15
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mk 12,28b-34
8.6.Medardsv. Medard 1. čtení: Oz 11,1.3-4.8c-9
Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6
2. čtení: Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Jan 19,31-37
9.6.Stanislavasv. Efrém Syrský 1. čtení: Iz 61,9-11
Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
2. čtení: Ef 3,8-12.14-19
Evangelium: Lk 2,41-51
10.6.Gitasv. Maxim 1. čtení: Gn 3,9-15
Žalm: Zl 130(129)
2. čtení: 2Kor 4,13-5,1
Evangelium: Mk 3,20-35
11.6.Bruno sv. Barnabáš 1. čtení: Sk 11,21b-26;13,1-3
Žalm: Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6
Evangelium: Mt 10,7-13
12.6.Antoniesv. Jan z Fakunda 1. čtení: 1Kral 17,7-16
Žalm: Zl 4
Evangelium: Mt 5,13-16
13.6.Antonínsv. Antonín z Padovy 1. čtení: 1Kral 18,20-39
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 5,17-19
14.6.Rolandsv. Anastáz 1. čtení: 1Kral 18,41-46
Žalm: Zl 65
Evangelium: Mt 5,20-26
15.6.Vítsv. Vít 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-16
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mt 5,27-32
16.6.Zbyněksv. Benon (Zbyněk) 1. čtení: 1Kral 19,19-21
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 5,33-37
17.6.Adolfsv. Řehoř Barbarigo 1. čtení: Ez 17,22-24
Žalm: Zl 92(91)
2. čtení: 2Kor 5,6-10
Evangelium: Mk 4,26-34
18.6.Milansv. Marina 1. čtení: 1Kral 21,1-16
Žalm: Zl 5
Evangelium: Mt 5,38-42
19.6.Leošsv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald 1. čtení: 1Kral 21,17-29
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 5,43-48
20.6.Květasv. Silverius 1. čtení: 2Kral 2,1.6-14
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
21.6.Aloissv. Alois Gonzaga 1. čtení: Sir 48,1-15(rec.1-14)
Žalm: Zl 97
Evangelium: Mt 6,7-15
22.6.Pavlasv. Jan Fisher a Tomáš More 1. čtení: 2Kral 11,1-4.9-18.20
Žalm: Zl 132
Evangelium: Mt 6,19-23
23.6.Zdeňkasv. Josef Cafasso 1. čtení: 2Kron 24,17-25
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mt 6,24-34
24.6.JanSlavnost Narození sv. Jana Křtitele 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 139
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6.Ivansv. Vilém, ct. Ivan 1. čtení: 2Kral 17,5-8.13-15a.18
Žalm: Zl 60
Evangelium: Mt 7,1-5
26.6.Adrianasv. Jan a Pavel 1. čtení: 2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Žalm: Zl 48
Evangelium: Mt 7,6.12-14
27.6.Ladislavsv. Cyril Alexandrijský 1. čtení: 2Kral 22,8-13;23,1-3
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 7,15-20
28.6.Lubomírsv. Irenej (Lubomír) 1. čtení: 2Kral 24,8-17
Žalm: Zl 79
Evangelium: Mt 7,21-29
29.6.Petr a PavelSlavnost sv. Petra a Pavla 1. čtení: Sk 12,1-11
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6.Šárkasv. prvomučedníci římští 1. čtení: Plac 2,2.10-14.18-19
Žalm: Zl 74
Evangelium: Mt 8,5-17


 Červenec
1.7.Jaroslavasv. Theobald (Děpolt) 1. čtení: Mdr 1,13-15;2,23-24
Žalm: Zl 30(29)
2. čtení: 2Kor 8,7.9.13-15
Evangelium: Mk 5,21-43
2.7.Patriciesv. Ota 1. čtení: Am 2,6-10.13-16
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 8,18-22
3.7.RadomírSvátek sv. Tomáše 1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7.Prokopsv. Prokop 1. čtení: Am 5,14-15.21-24
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 8,28-34
5.7.Státní svátek - Den slovanských věrozvěstůSlavnost sv. Cyrila a Metoděje 1. čtení: Iz 61,1-3a
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7.Státní svátek - Mistr Jan Hussv. Marie Gorettiová 1. čtení: Am 8,4-6.9-12
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 9,9-13
7.7.Bohuslavasv. Wilibald 1. čtení: Am 9,11-15
Žalm: Zl 85,9.11-12.13-14
Evangelium: Mt 9,14-17
8.7.Norasv. Kilián 1. čtení: Ez 2,2-5
Žalm: Zl 123(122)
2. čtení: 2Kor 12,7-10
Evangelium: Mk 6,1-6
9.7.Drahoslavasv. Veronika Giulianiová 1. čtení: Oz 2,16b.17b-18.21-22
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 9,18-26
10.7.Libuše, Amáliesv. Amálie (Libuše) 1. čtení: Oz 8,4-7.11-13
Žalm: Zl 115
Evangelium: Mt 9,32-38
11.7.OlgaSvátek sv. Benedikta 1. čtení: Pr 2,1-9
Žalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7.Bořeksv. Jan Qualbert 1. čtení: Oz 11,1-4.8c-9
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 10,7-15
13.7.Markétasv. Jindřich 1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 10,16-23
14.7.Karolínabl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 1. čtení: Iz 6,1-8
Žalm: Zl 93
Evangelium: Mt 10,24-33
15.7.Jindřichsv. Bonaventura 1. čtení: Am 7,12-15
Žalm: Zl 85(84)
2. čtení: Ef 1,3-14
Evangelium: Mk 6,7-13
16.7.LubošPanna Maria Karmelská 1. čtení: Iz 1,10-17
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 10,34-11,1
17.7.Martinasv. Česlav a Hyacint 1. čtení: Iz 7,1-9
Žalm: Zl 48
Evangelium: Mt 11,20-24
18.7.Drahomírasv. Emilián 1. čtení: Iz 10,5-7.13-16
Žalm: Zl 94
Evangelium: Mt 11,25-27
19.7.Čeněksv. Makrina 1. čtení: Iz 26,7-9.12.16-19
Žalm: Zl 102
Evangelium: Mt 11,28-30
20.7.Iljasv. Eliáš 1. čtení: Iz 38,1-6.21-22.7-8
Žalm: Iz 38
Evangelium: Mt 12,1-8
21.7.Vítězslavsv. Vavřinec z Brindisi 1. čtení: Mich 2,1-5
Žalm: Zl 10
Evangelium: Mt 12,14-21
22.7.Magdalénasv. Marie Magdaléna 1. čtení: Jer 23,1-6
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: Ef 2,13-18
Evangelium: Mk 6,30-34
23.7.LiborSvátek sv. Brigity 1. čtení: Gal 2,19-20
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 15,1-8
24.7.Kristýnasv. Kristina 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 12,46-50
25.7.Jakubsvátek sv. Jakuba apoštola 1. čtení: 2Kor 4,7-15
Žalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7.Annasv. Jáchym a Anna 1. čtení: Jer 2,1-3.7-8.12-13
Žalm: Zl 36
Evangelium: Mt 13,10-17
27.7.Věroslavsv. Gorazd a druhové 1. čtení: Jer 3,14-17
Žalm: Jer 31
Evangelium: Mt 13,18-23
28.7.Viktorsv. Nazarius a Celsus 1. čtení: Jer 7,11-11
Žalm: Zl 84
Evangelium: Mt 13,24-30
29.7.Martasv. Marta 1. čtení: 2Kral 4,42-44
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Ef 4,1-6
Evangelium: Jan 6,1-15
30.7.Bořivojsv. Petr Chryzolog 1. čtení: Jer 13,1-11
Žalm: Dt 32
Evangelium: Mt 13,31-35
31.7.Ignácsv. Ignác z Loyoly 1. čtení: Jer 14,17-22
Žalm: Zl 79
Evangelium: Mt 13,36-43


 Srpen
1.8.Oskarsv. Alfons z Liguori 1. čtení: Jer 15,10.16-21
Žalm: Zl 59
Evangelium: Mt 13,44-46
2.8.Gustavsv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 1. čtení: Jer 18,1-6
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 13,47-53
3.8.Milušesv. Lydie 1. čtení: Jer 26,1-9
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 13,54-58
4.8.Dominiksv. Jan Maria Vianney 1. čtení: Jer 26,11-16.24
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 14,1-12
5.8.KristiánPosvěcení římské baziliky Panny Marie 1. čtení: Ex 16,2-4.12-15
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Ef 4,17.20-24
Evangelium: Jan 6,24-35
6.8.OldřiškaSvátek Proměnění Páně 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8.Ladasv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 1. čtení: Jer 30,1-2.12-15.18-22
Žalm: Zl 102
Evangelium: Mt 14,22-36
8.8.Soběslavsv. Dominik 1. čtení: Jer 31,1-7
Žalm: Jer 31
Evangelium: Mt 15,21-28
9.8.RomanSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 1. čtení: 1Petr 4,12-19
Žalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8.VavřinecSvátek sv. Vavřince 1. čtení: 2Kor 9,6-10
Žalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8.Zuzanasv. Klára 1. čtení: Hab 1,12-2,4
Žalm: Zl 9
Evangelium: Mt 17,14-20
12.8.Klárasv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal 1. čtení: 1Kral 19,4-8
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: Ef 4,30-5,2
Evangelium: Jan 6,41-51
13.8.Alenasv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans 1. čtení: Ez 1,2-5.24-28c
Žalm: Zl 148
Evangelium: Mt 17,22-27
14.8.Alansv. Maxmilián Kolbe 1. čtení: Ez 2,8-3,4
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 18,1-5.10.12-14
15.8.HanaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žalm: Zl 45(44)
2. čtení: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8.Jáchym sv. Štěpán Uherský 1. čtení: Ez 12,1-12
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mt 18,21-19,1
17.8.Petrasv. Myron 1. čtení: Ez 16,1-15.60.63
Žalm: Iz 12
Evangelium: Mt 19,3-12
18.8.Helenasv. Helena 1. čtení: Ez 18,1-10.13b.30-32
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 19,13-15
19.8.Ludvíksv. Jan Eudes 1. čtení: Pr 9,1-6
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: Ef 5,15-20
Evangelium: Jan 6,51-58
20.8.Bernardsv. Bernard 1. čtení: Ez 24,15-24
Žalm: Dt 32
Evangelium: Mt 19,16-22
21.8.Johanasv. Pius X. 1. čtení: Ez 28,1-10
Žalm: Dt 32
Evangelium: Mt 19,23-30
22.8.BohuslavPanna Maria Královna 1. čtení: Ez 34,1-11
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 20,1-16a
23.8.Sandrasv. Růžena z Limy 1. čtení: Ez 36,23-28
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 22,1-14
24.8.BartolomějSvátek sv. Bartoloměje apoštola 1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8.Radimsv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové 1. čtení: Ez 43,1-7a
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 23,1-12
26.8.Luděkct. Martin Středa 1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: Ef 5,21-32
Evangelium: Jan 6,60-69
27.8.Otakarsv. Monika 1. čtení: 2Sol 1,1-5.11b-12
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 23,13-22
28.8.Augustýnsv. Augustin 1. čtení: 2Sol 2,1-3a.14-17
Žalm:
Evangelium: Mt 23,23-26
29.8.EvelínaUmučení sv. Jana Křtitele 1. čtení: Jer 1,17-19
Žalm: Zl 71
Evangelium: Mk 6,17-29
30.8.Vladěnasv. Fiakr 1. čtení: 1Kor 1,1-9
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 24,42-51
31.8.Pavlínasv. Rajmund 1. čtení: 1Kor 1,17-25
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,1-13


 Září
1.9.Linda, Samuelsv. Jiljí 1. čtení: 1Kor 1,26-31
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 25,14-30
2.9.Adélasv. Justus 1. čtení: Dt 4,1-2.6-8
Žalm: Zl 15(14)
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23
3.9.Bronislavsv. Řehoř Veliký 1. čtení: 1Kor 2,1-5
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 4,16-30
4.9.Jindřiškasv. Růžena z Viterba 1. čtení: 1Kor 2,10b-16
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 4,31-37
5.9.Boris sv. Viktorin (Vítězslav), sv. Tereza z Kalkaty 1. čtení: 1Kor 3,1-9
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 4,38-44
6.9.Boleslavsv. Magnus 1. čtení: 1Kor 3,18-23
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 5,1-11
7.9.Regínasv. Melichar Grodecký 1. čtení: 1Kor 4,1-5
Žalm: Zl 37
Evangelium: Lk 5,33-39
8.9.MarianaSvátek Narození Panny Marie 1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 13(12)
Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
9.9.Danielasv. Petr Klaver 1. čtení: Iz 35,4-7a
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Jak 2,1-5
Evangelium: Mk 7,31-37
10.9.Irmabl. Karel Spinola 1. čtení: 1Kor 5,1-8
Žalm: Zl 5
Evangelium: Lk 6,6-11
11.9.Denisasv. Emil 1. čtení: 1Kor 6,1-11
Žalm: Zl 149
Evangelium: Lk 6,12-19
12.9.Mariesv. Quido / Jména Panny Marie 1. čtení: 1Kor 7,25-31
Žalm: Zl 45
Evangelium: Lk 6,20-26
13.9.Luborsv. Jan Zlatoústý 1. čtení: 1Kor 8,1b-7.10-13
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 6,27-38
14.9.RadkaSvátek Povýšení sv. kříže 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9.JolanaPanna Maria Bolestná 1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
16.9.Ludmilasv. Ludmila 1. čtení: Iz 50,5-9a
Žalm: Zl 116(114)
2. čtení: Jak 2,14-18
Evangelium: Mk 8,27-35
17.9.Naděždasv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin 1. čtení: 1Kor 11,17-26.33
Žalm: Zl 40
Evangelium: Lk 7,1-10
18.9.Kryštofsv. Josef Kupertinský 1. čtení: 1Kor 12,12-14.27-31a
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 7,11-17
19.9.Zitasv. Januárius 1. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 7,31-35
20.9.Olegsv. Ondřej, Pavel a druhové 1. čtení: 1Kor 15,1-11
Žalm: Zl 118
Evangelium: Lk 7,36-50
21.9.MatoušSvátek sv. Matouše 1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.Darinasv. Mořic a druhové 1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49
Žalm: Zl 56
Evangelium: Lk 8,4-15
23.9.Bertasv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny 1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
Žalm: Zl 54(53)
2. čtení: Jak 3,16-4,3
Evangelium: Mk 9,30-37
24.9.Jaromírsv. Gerard (Jaromír) 1. čtení: Pr 3,27-35
Žalm: Zl 15
Evangelium: Lk 8,16-18
25.9.Zlatasv. Kleofáš 1. čtení: Pr 21,1-6.10-13
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 8,19-21
26.9.Andreasv. Kosma a Damián 1. čtení: Pr 30,5-9
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 9,1-6
27.9.Jonášsv. Vincenc z Paula 1. čtení: Kaz 1,2-11
Žalm: Zl 90
Evangelium: Lk 9,7-9
28.9.Václav - Státní svátek - Den české státnostiSlavnost sv. Václava 1. čtení: Mdr 6,9-21
Žalm: 1Kron 29
2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.MichalSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9.Jeronýmsv. Jeroným 1. čtení: Nm 11,25-29
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: Jak 5,1-6
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48


 Říjen
1.10.Igorsv. Terezie od Dítěte Ježíše 1. čtení: Job 1,6-22
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 9,46-50
2.10.Olívie, Oliversv. andělé strážní 1. čtení: Ex 23,20-23a
Žalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10.Bohumilsv. Maxmilián 1. čtení: Job 9,1-12.14-16
Žalm: Zl 88
Evangelium: Lk 9,57-62
4.10.Františeksv. František z Assisi 1. čtení: Job 19,21-27
Žalm: Zl 27
Evangelium: Lk 10,1-12
5.10.Eliškasv. Palmác 1. čtení: Job 38,1.12-21;40,3-5
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,13-16
6.10.Hanušsv. Bruno 1. čtení: Job 42,1-3.5-6.12-16
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 10,17-24
7.10.JustýnaPanna Maria Růžencová 1. čtení: Gn 2,18-24
Žalm: Zl 128(127)
2. čtení: Zid 2,9-11
Evangelium: Mk 10,2-16
8.10.Věrasv. Simeon 1. čtení: Gal 1,6-12
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 10,25-37
9.10.Štefan, Sárasv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard 1. čtení: Gal 1,13-24
Žalm: Zl 139
Evangelium: Lk 10,38-42
10.10.Marinasv. Paulin 1. čtení: Gal 2,1-2.7-14
Žalm: Zl 117
Evangelium: Lk 11,1-4
11.10.Andrejsv. German 1. čtení: Gal 3,1-5
Žalm: Lk 1
Evangelium: Lk 11,5-13
12.10.Marcelsv. Radim 1. čtení: Gal 3,7-14
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 11,15-26
13.10.Renátasv. Eduard 1. čtení: Gal 3,22-29
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 11,27-28
14.10.Agátasv. Kalist I. 1. čtení: Mdr 7,7-11
Žalm: Zl 90(89)
2. čtení: Zid 4,12-13
Evangelium: Mk 10,17-30
15.10.Terezasv. Terezie od Ježíše 1. čtení: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1
Žalm: Zl 113
Evangelium: Lk 11,29-32
16.10.Havelsv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 1. čtení: Gal 5,1-6
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 11,37-41
17.10.Hedvikasv. Ignác Antiochijský 1. čtení: Gal 5,18-25
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,42-46
18.10.LukášSvátek sv. Lukáše 1. čtení: 2Tim 4,9-17b
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.Michaelasv. Izák Jogues a druhové 1. čtení: Ef 1,11-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 12,1-7
20.10.Vendelínsv. Irena 1. čtení: Ef 1,15-23
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 12,8-12
21.10.Brigitasv. Hilarion 1. čtení: Iz 53,10-11
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Zid 4,14-16
Evangelium: Mk 10,35-45
22.10.Sabinasv. Marie Salome 1. čtení: Ef 2,1-10
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 12,13-21
23.10.Teodorsv. Jan Kapistránský 1. čtení: Ef 2,12-22
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 12,35-38
24.10.Ninasv. Antonín Maria Klaret 1. čtení: Ef 3,2-12
Žalm: Iz 12
Evangelium: Lk 12,39-48
25.10.Beátasv. Kryšpín 1. čtení: Ef 3,14-21
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 12,49-53
26.10.Eriksv. Rustik 1. čtení: Ef 4,1-6
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 12,54-59
27.10.Šarlota, Zoesv. Frumencius 1. čtení: Ef 4,7-16
Žalm: Zl 122
Evangelium: Lk 13,1-9
28.10.Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)Svátek sv. Šimona a Judy 1. čtení: Jer 31,7-9
Žalm: Zl 126(125)
2. čtení: Zid 5,1-6
Evangelium: Mk 10,46-52
29.10.Silviesv. Narcis 1. čtení: Ef 4,32-5,8
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 13,10-17
30.10.Tadeášsv. Marcel 1. čtení: Ef 5,21-33
Žalm: Zl 128
Evangelium: Lk 13,18-21
31.10.Štěpánkasv. Wolfgang 1. čtení: Ef 6,1-9
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 13,22-30


 Listopad
1.11.Felix Slavnost Všech svatých 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřelé 1. čtení: Mdr 3,1-9
Žalm: Žl 116
2. čtení: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.Hubertsv. Martin de Porres 1. čtení: Flp 1,18b-26
Žalm: Zl 42
Evangelium: Lk 14,1.7-11
4.11.Karelsv. Karel Boromejský 1. čtení: Dt 6,2-6
Žalm: Zl 18(17)
2. čtení: Zid 7,23-28
Evangelium: Mk 12,28b-34
5.11.Miriamsv. Zachariáš a Alžběta 1. čtení: Flp 2,1-4
Žalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,12-14
6.11.Liběnasv. Leonard (Linhart) 1. čtení: Flp 2,5-11
Žalm: Zl 22
Evangelium: Lk 14,15-24
7.11.Saskiesv. Wilibrord 1. čtení: Flp 2,12-18
Žalm: Zl 27
Evangelium: Lk 14,25-33
8.11.Bohumírsv. Gottfried (Bohumír) 1. čtení: Flp 3,3-8a
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 15,1-10
9.11.BohdanSvátek Posvěcení lateránské baziliky 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12
Žalm: Zl 46(45)
2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.Evžensv. Lev Veliký 1. čtení: Flp 4,10-19
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 16,9-15
11.11.Martinsv. Martin 1. čtení: 1Kral 17,10-16
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Zid 9,24-28
Evangelium: Mk 12,38-44
12.11.Benediktsv. Josafat 1. čtení: Tit 1,1-9
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 17,1-6
13.11.TiborSvátek sv. Anežky České 1. čtení: Kol 3,12-17
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11.Sávasv. Mikuláš Tavelič 1. čtení: Tit 3,1-7
Žalm: Zl 23
Evangelium: Lk 17,11-19
15.11.Leopoldsv. Albert Veliký 1. čtení: Flm 7-20
Žalm: Zl 146
Evangelium: Lk 17,20-25
16.11.Otmarsv. Markéta Skotská 1. čtení: 2Jan 4-9
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,26-37
17.11.Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokraciisv. Alžběta Uherská 1. čtení: 3Jan 5-8
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 18,1-8
18.11.RomanaPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 1. čtení: Dan 12,1-3
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: Zid 10,11-14.18
Evangelium: Mk 13,24-32
19.11.Alžbětasv. Mechtilda 1. čtení: Zj 1,1-4;2,1-5a
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 18,35-43
20.11.Nikolasv. Felix z Valois 1. čtení: Zj 3,1-6.14-22
Žalm: Zl 15
Evangelium: Lk 19,1-10
21.11.AlbertZasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 1. čtení: Zj 4,1-11
Žalm: Zl 150
Evangelium: Lk 19,11-28
22.11.Cecíliesv. Cecílie 1. čtení: Zj 5,1-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Lk 19,41-44
23.11.Klementsv. Klement I. 1. čtení: Zj 10,8-11
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 19,45-48
24.11.Emíliesv. Ondřej Dung-Lac a druhové 1. čtení: Zj 11,4-12
Žalm: Zl 144
Evangelium: Lk 20,27-40
25.11.Kateřinasv. Kateřina 1. čtení: Dan 7,13-14
Žalm: Zl 93(92)
2. čtení: Zj 1,5-8
Evangelium: Jan 18,33b-37
26.11.Artursv. Silvestr 1. čtení: Zj 14,1-3.4b-5
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 21,1-4
27.11.Xeniesv. Virgil 1. čtení: Zj 14,14-20
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 21,5-11
28.11.Renésv. Mansuet (Miloslav) 1. čtení: Zj 15,1-4
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 21,12-19
29.11.Zinasv. Saturnin 1. čtení: Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 21,20-28
30.11.OndřejSvátek sv. Ondřeje 1. čtení: Rim 10,9-18
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22


 Prosinec
1.12.Ivasv. Edmund Kampián 1. čtení: Zj 22,1-7
Žalm: Zl 95
Evangelium: Lk 21,34-36
2.12.Blankasv. Bibiána 1. čtení: Jer 33,14-16
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: 1Sol 3,12-4,2
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36
3.12.Svatoslavsv. František Xaverský 1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
4.12.Barborasv. Jan Damašský, sv. Barbora 1. čtení: Iz 11,1-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
5.12.Jitkasv. Sába 1. čtení: Iz 25,6-10a
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
6.12.Mikulášsv. Mikuláš 1. čtení: Iz 26,1-6
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
7.12.Benjamínsv. Ambrož 1. čtení: Iz 29,17-24
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mt 9,27-31
8.12.KvětoslavaSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12.Vratislavsv. Valerie 1. čtení: Bar 5,1-9
Žalm: Zl 126(125)
2. čtení: Flp l,4-6.8-11
Evangelium: Lk 3,1-6
10.12.Juliesv. Julie a Eulálie 1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
11.12.Danasv. Damas I. (Hostivít) 1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
12.12.SimonaPanna Maria Guadalupská 1. čtení: Iz 40,25-31
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
13.12.Luciesv. Lucie (Světluše) 1. čtení: Iz 41,13-20
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
14.12.Lýdiesv. Jan od Kříže 1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
15.12.Radanasv. Valerián 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
16.12.Albínasv. Adelhaida (Adéla) 1. čtení: Sof 3,14-18a
Žalm: Iz 12
2. čtení: Flp 4,4-7
Evangelium: Lk 3,10-18
17.12.Danielsv. Lazar 1. čtení: Gn 49,1a.2.8-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,1-17
18.12.Miloslavsv. Rufus a Zosim 1. čtení: Jer 23,5-8
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.Esterbl. Urban 1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a
Žalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.Dagmarsv. Dominik Siloský 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.Natáliesv. Petr Kanisius 1. čtení: Pis 2,8-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.Šimonsv. Servul 1. čtení: 1Sam 1,24-28
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12.Vlasta sv. Jan Kentský 1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 80(79)
2. čtení: Zd 10,5-10
Evangelium: Lk 1,39-45
24.12.Adam a EvaŠtědrý den 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Žalm: Zl 89
Evangelium: Lk 1,67-79
25.12.1. Svátek vánočníSlavnost Narození Páně 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6
Žalm: Zl 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Štěpánsv. Štěpán 1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60
Žalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Žanetasv. Jan Evangelista 1. čtení: 1Jan 1,1-4
Žalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Bohumilasv. Betlémské děti, mučedníci 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.Juditasv. Tomáš Becket 1. čtení: 1Jan 2,3-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12.Davidsv. Evžen 1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Žalm: Zl 128(127)
2. čtení: Kol 3,12-21
Evangelium: Lk 2,41-52
31.12.Silvestrsv. Silvestr 1. čtení: 1Jan 2,18-21
Žalm: Zl 96
Evangelium: Jan 1,1-18
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář