katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
25. ledna 2006 zveřejnil Svatý otec Benedikt XVI. svou první encykliku Deus caritas est (Bůh je láska).

Ve své encyklice, jejíž název vychází ze slov 1. Janova listu (1 Jan 4,16) se Benedikt XVI. věnuje lásce jakožto ústřednímu pojmu křesťanství a „klíčové životní otázce“. Srovnává pojmy eros a agapé (láska přirozená a nadpřirozená), vyzdvihuje novost biblické zprávy a klade důraz na Krista jako „vtělenou Boží lásku“. Vycházeje z patristické literatury na zývá církev „společenstvím lásky“ a klade lásku jako prvořadou povinnost církve.

»Svatá Maria, Matko Boží,
dala jsi světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna – Syna Božího.
Zcela ses odevzdala Bohu, který tě povolal,
a stala ses tak pramenem
dobra, které z něj vyvěrá.
Ukaž nám Ježíše. Přiveď nás k němu.
Nauč nás jej poznávat a milovat,
ať jsme také my schopni pravé lásky
a ať se tváří v tvář žíznivému světu
staneme prameny vody života.«

(Závěrečná modlitba – neoficiální překlad latinského textu)


Text encykliky Deus caritas est je k dispozici ve světových jazycích na vatikánských internetových stránkách

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest