katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Tipy z programu ProglasuVysílání Radia Proglas v týdnu od 5. 1. 2015 do 11. 1. 2015
Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.


V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:
v úterý 6. ledna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně; ve čtvrtek 8. ledna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně; v pátek 9. ledna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích-Čtyřech Dvorech; v neděli 11. ledna v 9.00 mši svatou z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci-Nové ulici.


Období pouhých třiceti tří dnů pontifikátu papeže Jana Pavla I. se věnujeme v seriálu Církevní dějiny v zrcadle času. Kdo byl tento papež - vlastním jménem Albino Luciani? Stihl během tak krátké doby vytvořit nějaký program svého pontifikátu? A proč zemřel tak náhle? Uslyšíte v pondělí 5. ledna od 16.00.

Na co se posluchačky našeho pořadu těší, z čeho mají obavy a co je čeká: na to vše se zeptá v prvním vydání pořadu Kafemlýnek v roce 2015 Adriana Růžičková. Budeme také soutěžit o knížku Jak být šťastný s jedním, dvěma, třemi a dalšími dětmi. Poslouchejte v úterý 6. ledna od 9.30.

Reportáž z Evropské pouti důvěry, která se na přelomu roku konala v Praze, přinese dětský magazín Barvínek v úterý 6. ledna od 16.00.

Mechanický betlém v Horní Lidči byl do provozu uveden 25. prosince 2011. Je zde 230 figur, z toho 75 mechanicky se pohybujících, celkem více než 100 vyřezávaných staveb, mezi nimi najdeme například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov nebo Radhošť. Na výrobě betléma se podílelo 14 řezbářů z České a Slovenské republiky. V úterý 6. ledna ve 22.00 se podíváme do expozice betlému a přiblížíme si nejzajímavější historické momenty, události, zvyky a stará původní řemesla v česko-slovenském pomezí. V rámci cyklu U studia Radim připravuje Radka Rozkovcová.

Lidové písně vyprávějící o migraci českého obyvatelstva do Ameriky tvoří zajímavou skupinu zpěvního repertoáru našich předků. Ve srovnání s většinou tradičních písní vznikly vlastně teprve nedávno – vždyť první vlna vystěhovalců opustila rodné lány v polovině 19. století. Důvody odchodu totiž nebyly jen ekonomické či sociální, ale také politické, náboženské a v neposlední řadě osobní – mnozí řešili cestou za oceán vlastní nešťastnou životní situaci a hledali nový začátek. Ve Folklorním okénku ve středu 7. ledna nabízíme k poslechu pořad Na kraj Ameriky autorů Lucie Uhlíkové a Pavla Popelky z festivalu Strážnice 2014. Zachytíte od 16.55.


Křesťanské legendy popisovaly život světce, o kterém se zpravidla nedochovaly historické informace. Jakým způsobem máme přistupovat k legendám? Co nám říkají a jak je máme správně chápat? Jsou mezi legendami nějaké rozdíly? To jsou jen některé z otázek, které probereme s historikem Petrem Kubínem ve čtvrtek 8. ledna od 22.00 v rámci regionálního pořadu pražského studia Kristián.

Katolická teologická fakulta – pro mladé i pro seniory. To je podtitul dalšího vydání pořadu Živě z Prahy. O historii této instituce i o studijní nabídce pro mladé i starší studenty hovoří děkan fakulty P. Prokop Brož. Vysíláme v pátek 9. ledna od 9.30.

Jaké jsou očekávané události roku 2015 – v církvi, společnosti, politice, kultuře? Jejich přehled připravuje pro relaci Všimli jsme si na 9. ledna Filip Breindl. Naladíte v 16.00.

Druhou část rozhovoru se spisovatelem Milošem Doleželem o postavě komunisty umučeného kněze Josefa Toufara naladíte v pátek 9. ledna. Vysíláme v rámci pořadu Dotýkání světla v 22.00.

V sobotu 10. ledna vám v pořadu Slyšte, lidé! nabídneme přehled nejzajímavějších českých hudebních alb roku 2014, tak, jak to vidí - čistě subjektivně - náš hudební redaktor Milan Tesař. V hodinové relaci nebude chybět Jiří Pavlica s Hradišťanem, duo Tara Fuki nebo skupina Bezobratři, dále se můžete těšit například na Zuby nehty, kyjovskou Narajamu, duo Kieslowski, Zrní nebo česko-německý projekt Pavoon. Zachytíte v 19.15.

Božena Havlová stála v devadesátých letech u zrodu brněnského protidrogového sdružení Podané ruce, spolu se svým manželem potom zakládali Pocestný mlýn, jedno z prvních center v jižních Čechách pro drogově závislé, a momentálně je ředitelkou občanského sdružení Meta, které pomáhá lidem závislým na návykových látkách. Dokument o tom, jak se u nás po revoluci utvářela sociální pomoc a práce, o závislostech, o pomoci bližním, ale také o důležitosti naděje a víry v Boha, uslyšíte v sobotu 10. ledna v cyklu Mezi slovy. Vysíláme ve 22.10.

Knihu nazvanou Vhod či nevhod – životní oběť sestry Marie Restituty představíme v Knihovničce Proglasu v neděli 11. ledna ve 13.20.

V neděli 11. ledna od 17.00 uvedeme v rámci relace Křesťan a svět reprízu rozhovoru s otcem Martinem Holíkem z roku 2011. Podtitul pořadu zní: Až potud nám Hospodin pomáhal.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest