katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Z vysílání Radia ProglasVysílání Radia Proglas v týdnu od 31. 8. 2015 do 6. 9. 2015

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:
v úterý 1. září v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu za zemřelé posluchače; ve čtvrtek 3. září v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze; v pátek 4. září v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně; v neděli 6. září v 9.00 mši svatou z kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni.

Tip Proglasu. Od 1. září se po prázdninové odmlce vrací do vysílání ranní zíváčky pro děti. Nachystané jsou písničky, zajímavosti i soutěž, která dětem nabídne zbrusu nové disciplíny. Mezi ty letošní patří zvuky zvířat, hrady a zámky, nářečí, biblické postavy a popletené pohádky. Čtvrthodinu pro děti naladíte každý všední den v 6.45.

U příležitosti 750. výročí založení Českých Budějovic se děkanství u sv. Mikuláše rozhodlo zrestaurovat a vystavit v kostele sv. Mikuláše ostatky sv. Auraciána. Pořad jihočeského studia Jan Neumann v pondělí 31. srpna přiblíží vlastní antropologický výzkum ostatků světce a relikviář. Poslouchejte ve 22.00.

Liga pro lidská práva se zabývá situací lidí, kteří nějakým způsobem potřebují pomoc. Projekt Férová škola se snaží zlepšit podmínky dětí, které potřebují zvláštní péči a je třeba je začlenit do kolektivu vrstevníků. Spolupracuje se školami a rodinami. O projektu bude v Kafemlýnku v úterý 1. září hovořit pedagožka Olga Kusá, a to od 9.30.

Téměř každý z nás cítí zvláštní spojení se svou rodnou obcí či krajem. Dvojnásob to platí u citlivých lidí se zájmem o historii či národopis. I ve vzájemném vztahu členů dvou dudáckých kapel z nejvýraznějších chodských obcí, Postřekova a Mrákova, lze postřehnout momenty sympatického sousedského soupeření. Národopisný soubor z Postřekova i Chodský soubor z Mrákova se svými zpěváky v záznamu slovem chválí svoje hezké vesnice. Záznam z letošních 61. Chodských slavností v Domažlicích naladíte ve Folklorním okénku ve středu 2. září v 16.55. Režii a průvodní slovo obstaral Zdeněk Vejvoda.

Živě z Prahy v pátek 4. září bude věnováno stému výročí vzniku Kongregace Dcer sv. Pavla. Hosty pořadu jsou představená pražské komunity sestra Isidora Pérez a sestra Andrea Hýblová, která bude brzy skládat věčné sliby. Naladíte od 9.30.

Soukromá zjevení, kdy Bůh hovoří přímo k srdci člověka, jsou přítomna jak v Písmu, tak v tradici církve. Fenomén soukromých zjevení však s sebou přináší i řadu nebezpečí. Jaká jsou spolehlivá vodítka pro rozlišení Božích autentických zjevení od vlastních duchovních fantazií? Jakou roli v posuzování zjevení sehrává společenství církve? Které skupiny lidí zjevením nejčastěji podléhají? Odpovědi na tyto otázky uslyšíte v pořadu Dotýkání světla v pátek 4. září ve 22.00.

Týdeník Slyšte, lidé! má v sobotu 5. září podtitul Z Česka až na konec světa. Od 19.15 představíme nahrávky z poslední doby, ve kterých se pojí český prvek s vlivem dálek. Může jít o inspiraci cestami, o hru na exotické hudební nástroje nebo přímo o spolupráci českých a zahraničních umělců. V pořadu uslyšíte například hráče na didgeridoo Dalibora Neuwirta a jeho projekt Zenový čaj, duo Korajunglejazz, česko-americké trio Ivy Bittové Eviyan nebo norsko-českou skupinu Deshane.

Práce významného českého historika Zdeňka Kalisty přinesla nový pohled na barokní umění. Datem vydání již starou, ale v mnohém stále velmi aktuální publikaci Tvář baroka představíme v Knihovničce Proglasu v neděli 6. září ve 13.20.

P. Josef Prokeš působil od začátku své kněžské služby jako spirituál Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a staral se také o věřící přicházející do místního kostela Obětování Panny Marie. Jeho pozornosti se těšili rovněž lidé Boha hledající. Nyní Josef město opouští a vydává se za dalším studiem do Říma. Za uplynulými sedmi lety se ohlédne spolu s redaktorkou Kateřinou Brichcínovou a vy si jejich rozhovor můžete naladit v rámci relace Křesťan a svět v neděli 6. září od 17.00.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest