katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy druhého adventního týdneVysílání Radia Proglas v týdnu od 7.12. 2015 do 13.12. 2015

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:
v úterý 8. prosince v 18 hodin mši svatou ze studia Proglasu s poděkováním za 20 vysílání této stanice, ve čtvrtek 10. prosince v 18 hodin mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 11. prosince v 18 hodin z kostela sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích Čtyřech Dvorech, v neděli 13. prosince v 9.00 z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně u příležitosti zahájení Roku milosrdenství a otevření Svaté brány.

V pořadu z cyklu Laudato si´ chceme poskytnout příklady dobré praxe lidí, kteří usilují o zvýšení druhové pestrosti v místě, kde žijí. Navštívíme pana Františka Brůčka, který se stará o pozemek, na němž zbudoval vodní plochy, vysázel původní druhy dřevin a poskytl tak zázemí pro živočišné druhy, které by jinak nepřežily. Dále se podíváme za Radkem Mrhačem, zahradníkem, který činí totéž na své zahradě. Poslouchejte v pondělí 7. prosince ve 22.00.

Vstupujeme do Svatého roku - Roku milosrdenství. K povídání o tom, co pro nás milosrdenství znamená, zve v Noční lince v pondělí 7. prosince od 22.30 Anna Macková.

Kafemlýnek vysíláme v úterý 8. prosince od půl desáté dopoledne. Irena Kintrová se zeptá, jak se vám podařil začátek církevního roku. Otevřeme adventní úvahy Petra Piťhy a budeme společně přemýšlet nad různými dalšími texty o podstatě adventu a jeho prožívání.

V úterý 8. prosince si připomínáme 20 let vysílání Proglasu. Při té příležitosti jsme představili speciální vydání pořadu Jak se vám líbí, ve kterém bude hudební redaktor Milan Tesař odpovídat na otázky muzikanta a našeho spolupracovníka Martina Evžena Kyšperského. Tématem pořadu bude 20 let hudby na Radiu Proglas. Poslouchejte v 19.15.

Pořad litoměřického studia připravujeme na úterý 8. prosince ve 22.00. Témata a ztvárnění postavy Panny Marie na dobových obrazech ve sbírce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích přiblíží její ředitel Jan Štíbr.

Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek působí od roku 1975 v centru moravské metropole a vede více než 100 dětí k lidové písni, tanci i zpěvu. Čtyřicetiletou historii přiblíží ve Folklorním okénku vedoucí souboru Alena Halašová, která se rovněž podělí o dojmy z nedávného slavnostního představení souboru Valašské obrázky. Poslouchejte ve středu 9. prosince v 16.55.

Symphony of Nations je skupina mladých lidí z různých zemí a různých kultur, která se díky organizaci Mládež s misií setkala v jednom německém městečku. Věnuje se akustickým chválám. Kapela vystoupila v srpnu na festivalu UNITED, kde s ní rozhovor natočil Luděk Strašák. Vysíláme v pátek 11. prosince v 19.15.

Hospodin dovolil králi Šalamounovi, aby mu postavil chrám. Král se tohoto úkolu ujal, a při posvěcení Božího domu se slavnostně modlil. Text této modlitby nalezneme i v Bibli. Pro náš adventní cyklus Modleme se… jsme z ní vybrali krátký úryvek jako inspiraci. Naladíte v pátek 11. prosince ve 22.00.

V pořadu Mezi slovy vás v sobotu 12. prosince zveme k setkání s běženci, kteří prchají před nepokoji ve své zemi. Budeme také mluvit s dobrovolníky z takzvaného Czech teamu, kteří se s nimi na takzvané Balkánské trase potkávají. Jaké důvody tyto lidi přivedly v polovině listopadu na srbsko-chorvatskou hranici? Odpovíme ve 22.10.

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest