katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Vybíráme z vysílání ProglasuVysílání Radia Proglas v týdnu od 27. 2. do 5. 3. 2017

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz .


V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:
v úterý 28. února v 18.00 mši svatou z radia Lumen z baziliky sv. Kříže v Kežmarku, ve středu 1. března v 18.00 mši svatou z duchovního centra Brno – Lesná, ve čtvrtek 2. března v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 3. března v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, v neděli 5. března v 9.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

V tomto týdnu ve středu a v pátek po 15. hodině zveme k modlitbě křížové cesty .

V neděli zveme k modlitbě rodin v 18.00.

V týdnu vysíláme také modlitbu růžence – každé pondělí v 18.00 (radostný růženec), úterý ve 22.30 (bolestný), středa v 18.00 (bolestný), pátek 22.30 (bolestný), sobota 20.30 (světla).


Urovnejte cestu Pánu! Pojďme se krátce před začátkem postní doby zastavit a zamysleme se, co v našich životech má být narovnáno. V Noční lince s Pavlem Mikšů v pondělí 27. února ve 22.30 .

Co Duch praví církvím. V postní době otevřeme knihu Zjevení. Její text působí tajemně a někdy i strašidelně. Ve skutečnosti ale šlo autorovi knihy o povzbuzení svých posluchačů. Poslední kniha Nového zákona totiž vznikla v době, kdy byli křesťané pronásledováni a odmítáni ve společnosti pro svou víru. Janovo zjevení nás má ujistit o Boží spravedlnosti a milosrdenství a v neposlední řadě i o Jeho blízkosti.
V sedmi pokračováních si přiblížíme, co nám sdělují ony listy církevním obcím, co se vlastně děje při otevírání zapečetěné knihy nebo vylévání nádob pohrom. První díl z cyklu Útěcha skrze Zjevení naladíte ve středu 1. března v 16.00 a dále v pátek 3. března v 17.30 .

Budeme se v postu postit? V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se často lidé domnívají. Jde mnohem více o vytvoření prostoru pro Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má pouze napomáhat k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou... Nejen na toto téma hovoří ve studiu Hedvika redaktor Antonín Žolnerčík s kaplanem farnosti Ostrava-Svinov - P. Mgr. Jiřím Markem Kotrbou ve čtvrtek 2. března v 20.15 .

Sv. Anežka Česká , vztah mezi ní a člověkem dnešní doby. Zpravidla si málo uvědomujeme, jak mocné přímluvce máme v nebi a sv. Anežka mezi ně určitě patří. Fr. Leo Gallas z Rytířského řádu Křížovníků, tedy řádu, který založila právě sv. Anežka, přijde, abychom spolu mohli na toto téma vést rozhovor. V pátek 3. března v 9.30 .

Celostátní fórum mládeže v Olomouci . V Olomouci se sešli zástupci mladých ze všech míst České republiky, aby hovořili o svém místě v církvi, aby hledali, co mohou církvi nabídnout oni a co by měla církev nabídnout jim a jejich vrstevníkům. Reportáž o průběhu Fóra a o jeho závěrech nabídneme v pořadu Všimli jsme si v pátek 3. března od 16.00 .

Veškeré svoje vzdělání mohu zúročit v kněžské službě. Známý český spisovatel, psychiatr, pedagog a esperantista Max Kašparů je dnes řeckokatolickým knězem. Byl vysvěcen v byzantském ritu 31. října 2015. Svěcení přijal v rodné Žirovnici od biskupa Ladislava Hučka. Jak to všechno zvládl a co bylo jeho motivací? Uslyšíte v neděli 5. března v 17.00 .


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest