katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
<BR><P align="center"> <font size="4"> <B>Programové tipy Radia Proglas na Svatý týden </b> </font> </P> <BR><BR>Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese <a href='http://www.proglas.cz/' target='top'> www.proglas.cz </a>. <BR><BR>V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu: <BR><BR><B>v úterý 27. března v 18.00 mši svatou</B> ze studia Proglasu s poděkováním za život P. Petra Chovance SDB, <B>na Zelený čtvrtek 29. března v 18.00 mši svatou</B> z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, <B>na Velký pátek 30. března v 18.00 Velkopáteční obřady</B> z Duchovního centra v Brně-Lesné, <B>na Bílou sobotu 31. března ve 20.30 Vigilii Zmrtvýchvstání</B> z kostela sv. Augustina v Brně, <B>na Boží hod velikonoční v neděli 31. března v 9.00 mši svatou</B> z kostela sv. Augustina v Brně.<BR><BR>V týdnu vysíláme <B>modlitbu bolestného růžence</B> – v pondělí a ve středu v 18.00, a v úterý a v pátek od 22.30 a v sobotu od 20.30.<BR><BR><B>Modlitbu Křížové cesty</B> zachytíte ve středu po 15. hodině. K modlitbě <B>Korunky k Božímu milosrdenství</B> se můžete připojit na Velký pátek, Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční – vždy v 15.00.<BR><BR>Svatý týden je po rozjásané Květné neděli plný zvratů. Střídají se v něm smutek i radost. V Noční lince můžete diskutovat nad <B>propojením Ježíšova života s naším</B> s redaktorkou Klárou Beránkovou <U>v pondělí 26. března od 22.30</U>.<BR><BR>Během velikonočních svátků si křesťané znovu připomínají události, které navždy změnily svět. Boží syn, Ježíš, se na kříži zcela vydává za náš život. Tyto dny jsou znamením Boží lásky, která daleko přesahuje lidské chápání. Také liturgie těchto dnů je doslova nabitá symboly. <B>O liturgii Velikonoc</B>, teologickém pohledu na obsah víry, ale i osobním prožívání vrcholů křesťanské víry bude Kateřina Rózsová mluvit v Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem <U>na Zelený čtvrtek v 9.30</U>.<BR><BR>Letošní trojice <B>Rozjímání o velikonočních událostech</B> vás zavede na Zelený čtvrtek k potoku Cedron, na Velký pátek na Golgotu a o Bílé sobotě se podíváte až do podsvětí:<BR><BR><B>Šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich</B> si všímá stručné zmínky v Janově evangeliu o Ježíšově přechodu přes potok Cedron. Tato přehlédnutelná věta mezi velikými událostmi evangelia nám ale může otevřít nový pohled na Kristovo odhodlání vydat se do rukou člověka. Martin Bedřich přirovnává překročení tohoto malého potoka k Césarově slavnému odhodlání vydat se za řeku Rubikon. Ještě zajímavější ale je jeho hledání podobností ve Starém zákoně v příbězích proroka Mojžíše a praotce Jákoba. Premiérový díl Rozjímání o vykoupení zachytíte <U>na Zelený čtvrtek (29. března) ve 22.00</U>.<BR><BR>Velkopáteční rozjímání vám nabídne četbu dobrých zpráv o vykoupení. Redaktor Marek Chvátal vybral <B>úryvky z evangelií vyprávějící právě o Ježíšově ukřižování</B>. Při naslouchání si tak můžete všimnout rozdílů ve vyprávění evangelistů o Kristově vykupitelském díle a díky tomu možná najdete to nejdůležitější, co vám dnes chce Boží slovo v tento bolestný den říci. Uslyšíte <U>30. března ve 22.00</U>.<BR><BR><B>Boromejka Angelika Pintířová</B> si připravila rozjímání nad starověkou homilií vyprávějící o Ježíšově sestupu do podsvětí, kdy Kristus ukřižovaný před svým vzkříšením vstupuje do říše mrtvých, aby probudil všechny spáče čekající na tuto chvíli. S vědomím toho, že Vzkříšený již neumírá, se sestra Angelika ztotožňuje s těmi, kdo jako Adam čekají na Krista, aby je vyvedl k životu, k Božímu trůnu a nabízí tuto naději i všem naslouchajícím. Zařazujeme <U>na Bílou sobotu (31. března) v 18.00</U>.<BR><BR>O životě, službě Bohu a službě trpícím bude hovořit <B>95letá sestra Bonfilie</B> z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského <U>na Velký pátek v 16.00.</U> <BR><BR>Celou postní dobu se teolog Petr Chalupa zamýšlel nad kontextem Izákovy oběti, aby nyní mohl tento příběh a předobraz porovnat s <B>Ježíšovou smrtí na kříži</B>. V příběhu Izáka a Ježíše můžeme najít mnoho společného. Oba jsou jedinými syny svých otců. Oba jsou vyzváni k obětování života a oba vyhoví. Důležité pro naši spásu však není to, co mají společné, ale to, v čem se liší. Závěrečný díl cyklu Svázání Izáka naladíte mimořádně <U>na Boží hod velikonoční (v neděli 1. dubna) v 17.30</U>.<BR><BR><BR>

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest