katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 21. do 27. 5. 2018



Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese a www.proglas.cz .

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 22. května v 18.00 mši svatou z baziliky sv. Kříže v Kežmarku prostřednictvím rádia Lumen, ve čtvrtek 24. dubna v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 25. dubna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích, v neděli 27. dubna v 9.00 mši svatou z duchovního centra v Brně-Lesné.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný) a v pátek (bolestný) od 22.30 a v sobotu (světla) od 20.30.

V pátek se můžete připojit ke Korunce k Božímu milosrdenství a Májové pobožnosti – krátce po zprávách v 15.00.

Terapie domova je název webu šikovné maminky, která si dala na svých stránkách přezdívku Fidorka. Poskytuje servis těm, kdo si nevědí rady s úklidem. Nemá speciální úklidové prostředky ani firmu, ale spoustu chytrých nápadů, které nám mohou pomoci uspořádat prostor kolem nás a udržovat ho efektivně v pořádku. V úterý 22. května v 9.30 poradí, jak učit uklízet děti, čím je motivovat a co od nich v této oblasti čekat.

V pořadu studia Vojtěch majitel vyšívací firmy z Ústí nad Orlicí Zdeněk Velebný představí více než třistaletou rodinnou tradici výroby kněžských ornátů ve Východních Čechách. Firma nyní expanduje do celého světa, patří ke světové špičce ve vyšívání a zabývá se i výrobou slavnostních praporů, standart, pamětních stuh, vlajek nebo heraldikou. Poslouchejte v úterý 22. května ve 20.15.

S historikem doktorem Janem Stříbrným z České křesťanské akademie budeme hovořit v relaci Vítejte, senioři! ve středu 23. května. Proč se rozhodl studovat právě historii? Jak se vyrovnával s tím, že v době totality byla lež vydávána za pravdu? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte po půl desáté dopoledne.

Hostem týdeníku Mezi slovy bude ve čtvrtek 24. května bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Pavel Vošalík. Řeč bude o jeho desetiletém působení na této pozici.

Prokop Petr Siostrzonek je arciopatem benediktínského kláštera v Praze na Břevnově. O životě v klášteře i mimo něj bude mluvit v týdeníku Živě z Prahy v pátek 25. května v 9.30. Řeč bude i o humoru v církvi a odvaze žít evangelium v dnešní době.

Jedním ze základních stavebních kamenů křesťanské morálky je nauka o habitech neboli ustálených vzorcích jednání. Špatným zvyklostem se říká neřesti. V pátek 25. května si ve 20.15 můžete poslechnout závěrečný díl seriálu O neřestech. P. Pavel Kafka se zaměří na pýchu.

V průběhu úspěšného růstu v podnikání dospěl Ľubomír Klieštik ke svému hlavnímu cíli. Tím není nic menšího, než se stát svatým. Samostatně začal podnikat v kamenictví v roce 2000. Hned od začátku se rozhodl pro velkoobchodní výrobu, aby nekonkuroval otci, který měl také kamenictví v Čadci. Ľubomír Klieštik vyrostl v křesťanské rodině, ale k osobní konverzi si musel projít složitější cestou. Jako mladý hledal smysl života nejprve v zábavě, pak v extrémních sportech. Nakonec mu pomohlo společenství mladých křesťanů. Od té doby vnímá intenzivně Boží působení v rodině i ve firmě. Rozhovor uslyšíte v pořadu Křesťan a svět v neděli 27. května v 17.00.

Koncert duchovní hudby bude v neděli 27. května zaměřen na dílo oslavující Nejsvětější Trojici. Od 20.30 si poslechnete kantátu „Přežádoucí svátek radosti“ Johanna Sebastiana Bacha, kterou doplní moteto „Jezu má radosti“ a žalm „Chvalte Hospodinovi služebníci“ zhudebněný Georgem Friedrichem Händelem.



  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest