katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohledniceVysílání Radia Proglas v týdnu od 2. 7. do 8. 7. 2018

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby :

v úterý 3. července v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně za zemřelé posluchače a přátele Proglasu, ve čtvrtek 5. července v 8.30 mši svatou z Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě s novokněžími České republiky, v pátek 6. července v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, v neděli 8. července v 9.00 mši svatou z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný), ve středu a ve čtvrtek (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný) a v pátek (bolestný) od 22.30 a v sobotu (světla) od 20.30.

V pátek 6. července se můžete připojit k modlitbě litanií – krátce po zprávách v 15.00.

Specifické charizma, které mi Duch svatý daroval, je charizma jednoty, díky němu spolu s církví a v církvi chceme přispívat k uskutečňování Ježíšovy závěti „ať všichni jsou jedno“ – takto charakterizovala spiritualitu hnutí Fokoláre jeho zakladatelka Chiara Lubicová. V pořadu Cesty k jednotě v pondělí
2. července ve 20.15 představí toto hnutí dlouholetý člen Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.

Putování po čtyřech vesnických kostelíčcích na Králicku (Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice), pěšky, na kole i autem, v jednom dni. Akce „Vím já kostelíček“ nabídne v každém navštíveném kostele kulturní a duchovní program. Výtěžek z celé akce podpoří veřejnou sbírku na opravy tamních varhan. Této akci se věnovala Radka Rozkovcová v pořadu olomouckého studia Radim. Poslouchejte v úterý 3. července od 20.15.

I letos se můžete těšit na živá studia Proglasu z akce Dny lidí dobré vůle . Živé vstupy přineseme ve středu 4. července v 11.30, 13.30, 15.30 a 18.30. Přímý přenos mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě začíná ve čtvrtek 5. července v 8.30, celebrovat budou novokněží České republiky. Ve středu i čtvrtek se také s námi můžete potkat na stánku.

Bratři Konstantin s Metodějem zanechali obrovskou duchovní stopu v dějinách našeho národa. Jaká je ovšem jejich fyzická stopa? Spolu s Luďkem Strašákem se vypravíme do Starého Města u Uherského Hradiště. Prohlédneme si Muzeum Velké Moravy a zavzpomínáme na historický Veligrad. Pořad reprízujeme u příležitosti svátku svatého Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 5. července v 9.45.

Již 120 let stojí na vrcholu beskydské hory Radhošť kaple svatých Cyrila a Metoděje. Nejen o historii tohoto poutního místa hovoří přímo na místě redaktor Antonín Žolnerčík s předsedou Matice Radhošťské panem Drahomírem Strnadlem. Poslouchejte ve čtvrtek 5. července ve 20.15.

V cyklu Dotýkání světla pokračuje v pátek 6. července seriál O ctnostech . Daniel Blažke se svým hostem P. Pavlem Kafkou od 20.15 zaměří na Spravedlnost.

V esejistické řadě nakladatelství Torst vyšel loni soubor více než osmi desítek esejů z pera básníka, dokumentaristy a publicisty Miloše Doležala . Autor dvou monografií o Josefu Toufarovi a událostech číhošťského zázraku v nich vyvolává zpět do kulturní paměti jména známých i neznámých hrdinů, kteří zanechali svůj výrazný otisk v dějinách (nejen) duchovní historie 20. století. Nad knihou se zamyslí redaktorka Hana Svanovská v neděli 7. července ve 13.20.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest