katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 46. týden 2018Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 13. listopadu v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu za nemocné přátelé posluchače Proglasu, ve čtvrtek 15. listopadu v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 16. listopadu v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, na státní svátek v sobotu 17. listopadu v 10.00 mimořádně mši svatou z kostela svaté Ludmily v Praze, celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, v neděli 18. listopadu v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný) a v pátek (bolestný) od 22.30 a v sobotu (světla) od 20.30.

V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

V den svátku svaté Anežky České zakončí Proglas seriál o patronech naší stoleté republiky. O této svaté si budeme povídat se sestrou Angelikou Pintířovou. Zajímat nás bude život této patronky nebo v čem můžeme najít inspiraci dnes. Poslouchejte v úterý 13. listopadu v 16 hodin.

Z díla českého malíře, kreslíře a ilustrátora Mikoláše Alše prosvítá jeho romantický vztah k českému národu, jeho slavné minulosti a barvité lidové kultuře. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla, klasik českého umění 19. století. Svoji invenci, péči a lásku však věnoval i českému folkloru, zejména lidové písni. Životní pouť Mikoláše Alše a jeho „malované písničky“ ve Folklorním okénku přiblíží ve středu 14. listopadu od 16.55 Zdeněk Vejvoda.

Botanik Josef Svoboda byl nespravedlivě zatčen a odsouzen po estébácké provokaci v roce 1949. V kriminálu se seznámil s Adolfem Kajprem, Štěpánem Trochtou a dalšími kněžskými osobnostmi. Pod jejich vedením prošel formací ke kněžství, ale vzhledem k prozíravosti svých spoluvězňů nebyl v kriminálu vysvěcen. Po propuštění se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí – Josef Svoboda se oženil a založil si rodinu. Rozhovor naladíte v pátek 16. listopadu ve 22.00.

Na státní svátek 17. listopadu pro vás Proglas připravil speciální program. V 9.00 vám mimořádně zazní repríza pořadu Živě z Prahy na téma Svoboda. Hostem bude Daniel Kroupa filosof, signatář Charty 77, vysokoškolský pedagog a bývalý politik. 17. hodina přinese mimořádný pořad s názvem Lví silou, vzletem sokolím. V době, kdy si připomínáme 100 let od vzniku Československa, budeme na Proglasu mluvit s místopředsedou Sokola Michalem Doleželem nejen o legiích, okolnostech vzniku Sokola za Rakouska-Uherska, ale také o hrdinech z řad Sokolů za druhé světové války nebo v době komunismu. K mikrofonu usedli také pamětníci prvorepublikového či poválečného „sokolování“ a zjišťovali jsme, jak se Sokol věnuje dětem dnes.

V neděli 18. listopadu si církev připomíná Světový den chudých, který papež František ustanovil vždy na 33. neděli v mezidobí. Ve svém poselství se letos papež inspiroval slovy žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“. Text načetl ředitel Proglasu Martin Holík a zazní od 10.00.

Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci nese podtitul O společnosti a politice. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu a sekularitě, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti. Nad knihou se společně zamýšlejí redaktoři Hana Svanovská a Daniel Blažke v Knihovničce Proglasu v neděli 18. listopadu od 13.20.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest