katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 9. týden 2019Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 26. února v 18.00 mši svatou z baziliky svatého Kříže v Kežmarku prostřednictvím slovenského rádia Lumen, ve čtvrtek 28. února v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 1. března v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, v neděli 3. března v 9.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (radostný) a ve středu (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný), ve čtvrtek (světla), v pátek (bolestný) a v sobotu (slavný) od 22.30.

V pátek se můžete krátce po 15. hodině připojit k modlitbě Křížové cesty.

Na začátku února začala velká půlroční soutěž Hrdina Barvínku. Zatím jste mohli získávat bonusové body díky selfíčkům a fotkám na téma „co je pro vás odvaha“ – a teď už nás čeká telefonické soutěžení. Chcete se zapojit a vyhrát víkendový kurz přežití s polárníkem a cestovatelem Jaroslavem Pavlíčkem? Stačí, když si v úterý 26. února od 16.00 nažhavíte telefony.

Pozvání do studia Proglasu přijal tentokrát dětský kardiolog Viktor Tomek, který se specializuje na prenatální diagnostiku vrozených srdečních vad ještě nenarozených dětí. Co dnes kardiologové umí a kam postoupila současná medicína? Doktor Viktor Tomek operoval rovněž syrské děti i malé pacienty se srdeční vadou v Africe. Poslouchejte týdeník Okolo stolu ve středu 27. února od 9.00.

Týdeník Mezi slovy ve čtvrtek 28. února bude věnován otázce, jak v člověku zkušenost s vlastním otcem formuje jeho osobní vnímání Boha a vztah k němu. Je toto nastavení trvalé a neměnné? Dá se uzdravit? Poslouchejte od 9.00.

Vrcholné schůzce představitelů biskupských konferencí světa, kterou svolal papež František do Vatikánu k tématu ochrany obětí sexuálního a jiného zneužívání v církvi, bude věnováno další vydání pořadu Všimli jsme si v pátek 1. března od 9.00.

Nauka o církvi, tedy ekleziologie, je vědní obor, který je součástí systematické (dogmatické) teologie. Jejím hlavním úkolem je popsat původ, podstatu a budoucnost církve, její strukturu a úkoly. Má své nezastupitelné místo zvláště v dnešní chaotické době, kdy potřebujeme poznat identitu církve, způsoby, jakými se vyvíjela a pochopit procesy a posloupnosti, které k tomu vedly. Z každého období vývoje církve si můžeme vzít pozitivní i negativní zkušenosti a použít je vhodným způsobem i v dnešní době, je to tedy nauka velmi užitečná. Vše je o to důležitější, že církev tvoříme i my sami.
Ve 14 dílech vzdělávacího cyklu, který připravuje královehradecké studio Proglasu, vás bude touto problematikou provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK, P. Prokop Brož. Jednotlivé části se postupně zaměří na teorii identity, dále na vývoj a směřování církve v průběhu dějin, církev z různých pohledů, zkusí rozkrýt strukturu církve, její poslání pro svět a nakonec prozkoumá úlohu Panny Marie v životě církve. Cyklus uslyšíte od 1. března každý pátek ve 20.15.

Které faktory vlastně ovlivňují činnost médií? Jaký vliv mohou mít média na naši každodennost, ať už jde o zábavu, kulturu, politický život a společnost jako celek? Cyklus Jak rozumět médiím pokračuje sedmou částí ve čtvrtek 28. února v 16.00. Sociolog médií Jaromír Volek popisuje i to, jak jsou média organizována a jaké je jejich postavení ve společnosti.

V cyklu Dotýkání světla se aktuálně setkáváte se se dvěma kněžími působícími v Brně, Pavlem Fatěnou a salesiánem Liborem Všetulou. Postupně se zastavujeme nad jednotlivými tématy Kristových blahoslavenství, zapsaných v evangeliích sv. Matouše a sv. Lukáše. Blahoslavení tvůrci pokoje – úvahy nad tímto blahoslavenstvím se rozběhnou v sobotu 2. března ve 20.15.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest