katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 16. týden 2019Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audiorchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 16. dubna v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu, na Zelený čtvrtek 18. dubna v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze (P. Filip Jan Rathouský), v pátek 19. dubna v 15.00 velkopáteční obřady z kostela svatého Bartoloměje v Kravařích (P. Daniel Vícha), na Bílou sobotu 20. dubna ve 20.00 vigilii Zmrtvýchvstání Páně z kostela Panny Marie Sněžné v Praze (Mons. Zdenek Wasserbauer), na Boží hod velikonoční 21. dubna v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích, (P. Józef Szeliga), na Velikonoční pondělí 22. dubna v 9.00 mši svatou z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích (P. Antonín Forbelský).

V týdnu zazní také modlitba růžence – v pondělí (bolestný), ve středu (bolestný) a v neděli (slavný) v 18.00, v úterý (bolestný), ve čtvrtek (bolestný), v pátek (bolestný) od 22.30.

Na Velký pátek (19. 4.) se můžete ve 14.00 připojit k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. Tuto modlitbu Proglas přenáší také od Bílé soboty (20. 4.) až do soboty Velikonočního oktávu (27. 4.) v 15 nebo krátce po 15. hodině.

V neděli 21. dubna Proglas nabízí ve 12 hodin přenos Urbi et orbi s papežem Františkem.

Ve Svatém týdnu přinese Proglas autorské čtení z knihy Dotkni se ran českého katolického kněze a teologa, nositele Templetonovy ceny, P. Tomáše Halíka. První část „Brána zraněných“ uslyšíte v pondělí 15. dubna, v úterý 16. 4. nás čeká úvaha „Bez distance“, středa 17. 4. přinese díl „Proměněné rány“. Závěrečnou část „Poslední blahoslavenství“ naladíte 18. 4. – vždy v 11.05 a ve 21.30.

Nejen o otázkách víry či nevíry, praktického ateismu, křesťanského života a křesťanské nevědomosti rozmlouvá ostravský redaktor Antonín Žolnerčík s duchovním správcem farnosti Kravaře P. Danielem Víchou. Pořad naladíte ve středu Svatého týdne 17. dubna ve 20.15.

Arciopat Břevnovského kláštera v Praze Petr Prokop Siostrzonek provede na Zelený čtvrtek posluchače nadcházejícími Velikonocemi. Společně s Kateřinou Rózsovou se zastaví nejen nad liturgií těchto svátků, ale především nad jejich významem pro život člověka. Cestou dějin spásy se vydáme v pořadu Mezi slovy, který v premiéře uvede Proglas ve čtvrtek 18. dubna v 9.00.

Na Bílou sobotu vám v 10.10 Proglas nabídne k poslechu záznam koncertu Hudba pravdy, ve kterém zazní postně rozjímavé moravské písně. Dramaturgie koncertu je úzce spjata s vrcholící postní dobou a je zároveň i naléhavou prezentací odkazu moravské lidové a chrámové hudby. Jeho poselstvím je připomenout a podpořit kulturní a spirituální hodnoty naší společnosti prostřednictvím setkání s láskou, vírou a nebem. Nápěvy z horňáckých či valašských kancionálů, písně Jana Amose Komenského či poetický odkaz Petra Bezruče přednesou moravští zpěváci Magdalena Múčková, Klára Blažková a Jan Zaviačič za doprovodu Ensemble FLAIR.

V neděli 21. dubna bude Koncert duchovní a vážné hudby patřit tvorbě Georga Friedricha Händela. Zazní oratorium Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, dvě velikonoční kantáty, které zazpívá anglická sopranistka Emma Kirkby, a Concerto grosso č. 6 g moll. Poslouchejte od 21.20.

V osmé části aktuálního vzdělávacího cyklu Ekleziologie se s doktorem Prokopem Brožem můžete podívat na církev jako na Boží lid. Řeč bude o moudrosti lidu, atributech Božího lidu nebo vztahu církve a Božího království obsaženého jak ve Starém tak v Novém Zákoně. Kvůli velikonočním změnám ve vysílání jej uslyšíte v premiéře mimořádně na Boží hod velikonoční v neděli 21. dubna od 10.30.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest