katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Z Proglasu na 15. týden 2020Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audioarchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v pondělí v 18.00 mši svatou ze studia Radim s kapucíny z Olomouce, v úterý v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu, ve středu v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, na Zelený čtvrtek 9. 4. v 17.30 z kostela sv. Jakuba v Brně (přes ČT), velkopáteční obřady 10. 4. v 15.00 ze studia Proglasu, na Bílou sobotu velikonoční vigilii ve 20.30 ze strahovského kláštera (přes ČT), na Boží hod Velikonoční v 9.00 mši svatou z komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách a na Velikonoční pondělí mši svatou v 9.00 ze studia Proglasu.

V týdnu zazní také modlitba růžence v pondělí, úterý a středu ve 20.00 a na Zelený čtvrtek a na Velký pátek telefonickou formu od 22.30.

K modlitbě Křížové cesty se můžete připojit ve středu 8. dubna v 15.10.

V neděli 12. dubna přenáší Proglas skrze TV Noe také Urbi et Orbi od 12.00.

Od Velkého pátku do neděle Božího Milosrdenství (19. 4.) probíhá Novéna k Božímu milosrdenství. V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou jí Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, rok před smrtí světice. I letos se k ní připojí Proglas. Na Velký pátek se k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství můžete připojit ve 14.00. Na Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční začne modlitba v 15.00, další dny potom krátce po 15. hodině.

V programu Proglasu najdete i Úvod do teologie Velikonoční třídenní s teologem Františkem Kunetkou. Zazní vždy před bohoslužbou – na Zelený čtvrtek v 17.15, na Velký pátek ve 14.45, na Bílou sobotu ve 20.15 a na Boží hod velikonoční v 8.53.

Trojice rozjímání o velikonočních událostech vás zavede na Zelený čtvrtek k potoku Cedron, na Velký pátek na Golgotu a o Bílé sobotě se podíváte až do podsvětí. Šéfredaktor nakladatelství Portál si všímá stručné zmínky v Janově evangeliu o Ježíšově přechodu přes potok Cedron. Tato přehlédnutelná věta mezi velikými událostmi evangelia nám ale může otevřít nový pohled na Kristovo odhodlání vydat se do rukou člověka. Martin Bedřich přirovnává překročení tohoto malého potoka k Césarově slavnému odhodlání vydat se za řeku Rubikon. Ještě zajímavější ale je jeho hledání podobností ve Starém zákoně v příbězích proroka Mojžíše a praotce Jákoba. Poslouchejte 9. dubna od 20.15.
Velkopáteční rozjímání vám nabídne četbu dobrých zpráv o vykoupení. Redaktor Marek Chvátal vybral úryvky z evangelií vyprávějící právě o Ježíšově ukřižování. Při naslouchání si tak můžete všimnout rozdílů ve vyprávění evangelistů o Kristově vykupitelském díle a díky tomu možná najdete to nejdůležitější, co vám dnes chce Boží slovo v tento bolestný den říci. Uslyšíte 10. dubna od 18.00.
Boromejka sestra Angelika Pintířová si připravila rozjímání nad starověkou homilií vyprávějící o Ježíšově sestupu do podsvětí, kdy Kristus ukřižovaný před svým vzkříšením vstupuje do říše mrtvých, aby probudil všechny spáče čekající na tuto chvíli. S vědomím toho, že Vzkříšený již neumírá se sestra Angelika ztotožňuje s těmi, kdo jako Adam čekají na Krista, aby je vyvedl k životu, k Božímu trůnu a nabízí tuto naději i všem naslouchajícím. Závěrečnou část seriálu Rozjímání o vykoupení naladíte 11. dubna od 18.00.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest