katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 1. týden 2022Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audioarchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 4. ledna v 18.00 mši svatou za nemocné posluchače přátelé z rozhlasové kaple Ducha Svatého, ve čtvrtek 6. ledna od 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, v pátek 7. ledna mši svatou v 18.00 z kostela sv. Augustina v Brně, v neděli 9. ledna na svátek Křtu Páně v 9.00 mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Modlitbu růžence nabízíme v pondělí a středu v 18.00, v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu ve 22.30. V pátek se můžete připojit v 15.10 k modlitbě Vánočních litanií.

V pondělí 3. ledna od 9.00 bude hostem královéhradeckého studia flašinetář a sběratel historických flašinetů František Šťastný. S redaktorem Martinem Weisbauerem si budou povídat právě o tomto jeho neobvyklém koníčku. Těšit se můžete i na unikátní nahrávky starých flašinetů, které jsme pořídili za tímto účelem přímo v královéhradeckém studiu.

Oblíbený diskuzní pořad se po vánočních prázdninách zase vrací do vysílání Proglasu. Tři dny před slavností Zjevení Páně si v Noční lince můžete povídat s redaktorkou pro vážnou a duchovní hudbu Klárou Beránkovou o darech. Jaké dary a jaká obdarování jsme nejen přijali, ale také svými životy neseme a předáváme dál? Kolik pomyslných mudrců nám skrz naše předky v talentech předalo své dary? Co jsme k nim přidali? Co nám bylo přidáno? A nejen co – ale také kdo byl či je pro nás darem? Pojďte se společně pobavit o pestrosti darů, které se nerozbalují, přesto jsou velmi drahocenné. Noční linka začíná v pondělí 3. ledna od 22.30. Zapojit se můžete telefonátem na 543 217 242, SMS na 775 132 132 nebo e-mailem na zive@proglas.cz.

Po tři a půl leté pauze se na vlny Radia Proglas vrací pořad Rozhlasové městečko. Škola, hřiště, muzeum, kostel, hřbitov, kino, hvězdárna, přehrada a další zákoutí jsou připravena k vašemu nahlédnutí. Nebudou chybět ani otázky na tělo a úkol na míru v krejčovství či velmi nebezpečná exkurze do samého jícnu sopky! Ti nejodvážnější se mohou vypravit do Stínadel. Brány Rozhlasového městečka se otevírají 5. ledna 2022 v 16.00 a pak každou středu v tuto dobu. Těšit se na vás budou Radek Habáň, Kristina Kubačková, Veronika Fráňová a Michal Uhlíř.

Historik umění Prof. Jan Royt nás ve dvanácti pořadech seznámí s hlavními epochami dějin křesťanského výtvarného umění. Po raně křesťanském umění antiky představí období merovejské, karolinské a otonské ve středoevropském prostoru. Vzpomene také naše země v době románské, gotické, vrcholném středověku, renesanci, manýrismu, baroku, klasicismu i tvorbě 19. a 20. století. V první části však začne tím, co křesťanskému umění předcházelo. Od pravěku, přes Egypt a kultury Východu až k antice. Poslouchejte v pátek 7. ledna od 20.15.

Soukromá zjevení, kdy Bůh hovoří přímo k srdci člověka, jsou přítomna jak v Písmu, tak v tradici církve. Fenomén soukromých zjevení však s sebou přináší i řadu nebezpečí. Některá poselství jsou vkládána do úst samotnému Ježíši a zaštiťují se jeho autoritou, bývají velmi naléhavá, mnohdy mívají apokalyptický charakter. Jaká jsou spolehlivá vodítka pro rozlišení Božích autentických zjevení od vlastních duchovních fantazií? Jakou roli v posuzování zjevení sehrává společenství církve? Jsou katoličtí věřící povinni přijímat ve víře tato zjevení? Které skupiny lidí zjevením nejčastěji podléhají? Odpovědi nejen na tyto otázky uslyšíte v Dotýkání světla v sobotu 8. ledna od 20.15.

Největší popovou hvězdou v Československu byl Karel Gott — a v jistém smyslu jí v Česku zůstává dodnes. Jeho příběh však není tradičním vyprávěním o hudebním velikánovi. Gottův osud totiž nelze oddělit od dějin zdejší společnosti a politiky. Na knihu Pavla Klusáka s názvem Gott. Československý příběh se zaměří Hana Svanovská a Jiří Trávníček v neděli 9. ledna od 13.30.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest