katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 15. týdenVysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audioarchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 12. dubna v 18.00 mši svatou z kostela sv. Augustina v Brně, na Zelený čtvrtek 13. dubna od 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, na Velký pátek 14. dubna velkopáteční obřady v 15.00 z kostela Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách, na Bílou sobotu 16. dubna velikonoční vigilii ve 20.00 z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, celebruje Mons. Václav Malý, na neděli Zmrtvýchvstání 17. dubna v 9.00 mši svatou z kostela Všech svatých v Litoměřicích.

Modlitbu růžence nabízíme v pondělí, středu a v neděli v 18.00, v úterý, čtvrtek a v pátek ve 22.30. Ve středu se můžete připojit v 15.10 k modlitbě Křížové cesty.

Tradice stavění betlémů má své místo i ve Východních Čechách. O tzv. postních nebo pašijových betlémech bude rozhovor s ředitelem ústeckoorlického muzea Radimem Urbánkem. Správně by se jim nemělo říkat betlémy, protože jejich děj se neodehrává v Betlémě, ale v Jeruzalémě, označení se však za staletí vžilo. Více se dozvíte z pořadu Martina Weisbauera v úterý 12. dubna od 20.15.

Ostravský redaktor Antonín Žolnerčík připravil tematický pořad s názvem Nález mezzotint křížové cesty Johanna Lorenze Rugendase v Klimkovicích u Ostravy. Křížová cesta, někdy nazývaná také Kalvárie, zobrazuje události spojené s ukřižováním našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Zpravidla se jedná o 14 obrazů, soch či plastik, ve venkovním prostoru pak kaplí nebo křížů. Mnohé historicky cenné křížové cesty byly během posledních let zrenovovány, mnohé nově vybudovány, některé dávno zapomenuté či ukryté byly objeveny. A právě o jednom velice cenném objevu zastavení křížové cesty bude rozhovor se dvěma historičkami – Marií Schenkovou a Lucií Augustinkovou. Ve středu 13. dubna od 20.15 a na Velký pátek 15. dubna od 18.45.

S pořadem brněnského studia můžete zamířit do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Jedná se o první hospic v České republice, kde personál pomáhá nejen těžce nemocným, ale také jejich příbuzným i široké veřejnosti. Duchovní službu zde 25 let zajišťuje kněz Alois Špulák a Ludmila Hanušová. S oběma měl při své návštěvě Červeného kostelce možnost hovořit P. Martin Holík s přáteli. Pořad brněnského studia nabídne záznam jejich neformálního setkání. Ve čtvrtek 14. dubna od 22.00.

Trojice rozjímání o velikonočních událostech vás zavede na Zelený čtvrtek k potoku Cedron, na Velký pátek na Golgotu a o Bílé sobotě se podíváte až do podsvětí. Nad událostmi jednotlivých dní budou rozjímat šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich, někdejší redaktor Marek Chvátal a sestra Angelika Pintířová. Poslouchejte na Zelený čtvrtek od 19.15, na Velký pátek a Bílou sobotu od 18.00.

Na Neděli Vzkříšení vám ve 12.00 prostřednictvím TV Noe nabídneme Velikonočním požehnání Urbi et Orbi papeže Františka. Knihovnička se od 13.30 zaměří na publikaci Rybář lidí. Nakladatelství Grantis vydalo knihu vzpomínek na kněze, jezuitu a politického vězně Jana Rybáře. Autory textů jsou pomocný biskup pražský Václav Malý, biskupský vikář pro pastoraci a diakonii královéhradecké diecéze Pavel Rousek, teolog Tomáš Petráček, jezuita Jan Regner, farář v Neratově Josef Suchár, emeritní farář v Letohradě Václav Vacek, poslanec parlamentu ČR Pavel Bělobrádek, publicista Josef Beránek a další. Úvodní slovo napsal premonstrát P. Miloslav Fiala. Knihu připravila vedoucí Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové Veronika Čepelková. V 18.00 začíná modlitba slavného růžence. V pořadu Křesťan a svět vám od 20.15 nabídneme premiérový rozhovor s P. Radkem Tichým právě o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Koncert vážné a duchovní hudby má na programu od 21.20 oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händela. To doplní skladba Regina caeli in C od Wolfganga Amadea Mozarta.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest