katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Programové tipy Radia Proglas na 27. týdenVysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, program, audioarchiv a další informace naleznete na internetové adrese www.proglas.cz.

V aktuálním týdnu vysíláme v přímém přenosu následující bohoslužby:

v úterý 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje mimořádně v 8.30 mši svatou novokněží ČR z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, ve čtvrtek 6. července mimořádně od 16.45 mši svatou z Katolické charismatické konference v Brně, v pátek 8. července mimořádně od 16.45 mši svatou z Katolické charismatické konference v Brně, v sobotu 9. července mši svatou od 16.45 z Katolické charismatické konference v Brně, v neděli 10. července mimořádně v 11.00 závěrečnou mši svatou z Katolické charismatické konference.

Modlitbu růžence nabízíme v pondělí a ve středu v 18.00, v úterý, čtvrtek a v pátek ve 22.30. V pátek se můžete připojit v 15.10 k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

U příležitosti 120. výročí úmrtí sv. Marie Goretti vám ve Čtení na pokračování od 4. července nabídneme dílo Nebe nad močály, které přibližuje život této světice. Publikaci ze zahraničních zdrojů sestavila a vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci. Pro vysílání Proglasu ji nastudovala Markéta Jetelová. Poslouchejte od pondělí do pátku od 11.00 a ve 21.30.

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. července jsme pro vás připravili speciální program. V 8.30 nepřijdete o tradiční přenos mše svaté novokněží České republiky z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Od 10.00 se můžete těšit na speciální vydání pořadu Dopoledne s Proglasem s názvem Heiliger Cyrill und Method. Hanácké Sudety. Hovory o kraji, kde Slovan se jmenuje Pajtl a Germán Soutschek a oba jsou Moravané. Hovory o kraji, který Sudetami je i není zároveň. O poválečných osídlencích, odsunuté a pak znovu vrácené Rakušance narozené v Paříži, novoosídlencích z posledních let, sousedech z vedlejší slovanských vesnic. Krom jiného očima místních farářů-literátů posledních dvou staletí. Anna Janošková se ptá Jana Hanáka, protentokrát posledního místního faráře.
Od 14.00 je pro děti připraven první díl premiérové Velké pohádky doktorské z pera Karla Čapka, pro vysílání Proglasu ji nastudoval Jaroslav Tomáše. Druhou část uslyšíte o den později – 6. 7. ve stejném čase. Od 16.00 vám nabídneme archivní rozhovor s výtvarnicí Kornélií Němečkovou, která v tento den slaví své 90. narozeniny. Od 18.00 si můžete poslechnout pořad Cyrilometodějská tradice po sametové revoluci.

Ve středu 6. července si připomínáme Den upálení mistra Jana Husa. U této příležitosti si můžete poslechnout pořad s názvem Čechoslováci, nebo husiti? Farář Jan Hanák navštíví farářku Sandru Silnou v jejím současném působišti v Husově sboru v Brně na Botanické. Jak dopadne střet katolíka a husitky po šesti staletích od upálení Mistra Jana?

Pověsti mnohých řemeslníků prospívá víra, že přinášejí nejen užitek, ale i štěstí. Mistři kominíci ale i stavitelé kachlových kamen a pecí tak jsou vážení a ctění. Je pravda, že požáry byly v minulosti častou příčinou zkázy celých obcí a prevence není ani v naší době nikdy dost. Ve Folklorním okénku ve středu 6. července od 16.55 si představíme historii kamnářství a kominictví v českých zemích. Chybět nebudou ani nahrávky českého folkloru v podání našich nejlepších kapel a jejich sólistů.

I letos vám Proglas nabídne přímé přenosy mší svatých z Katolické charismatické konference, od 7. do 9. července vždy v 16.45, v neděli 10. července od 11.00. Atmosféru této akce vám také přiblížíme prostřednictvím živých vstupů z místa.

Císařský dvorní kapelník a poslední z velkých tvůrců frankovlámské polyfonie Philippe de Monte patřil ve své době k předním osobnostem evropské hudby. S našimi zeměmi je spjatý díky svému poslednímu angažmá u habsburských císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II. na pražském dvoře. Oktáva přiblíží v pátek 8. července v 16.55 dílo samotného Monteho i skladatelů, kteří společně s ním provozovali svou hudbu na zmíněných panovnických dvorech. Povídání doprovodí hudební ukázky.  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář